Publikálás feltételei

A folyóiratban történő publikálás feltételei, folyamata

A kiadványban bárki publikálhat, akinek az írásművét a lektorálási folyamatot követően a Szerkesztőbizottság a tartalmi és formai követelmények alapján, a kiadványban történő megjelentetésre, valamint az Interneten történő közzétételre alkalmasnak találja.

A Szerkesztőség minden kéziratot lektoráltat, amely eredményéről a szerzőt elektronikus úton értesíti. A lektori vélemény alapján az írásmű további szerzői módosítás nélkül, szerzői átdolgozással (azonban újabb lektori folyamat nélkül), illetve jelentős átdolgozást (újabb lektorálást követően) követően kerülhet szerkesztésre. A Szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Átdolgozás esetén a Szerkesztőség kéri a javított szöveg mielőbb megküldését. Ennek elmaradása esetén a megjelentetés további folyamata leáll.  

A Szerkesztőség által megjelenésre előkészített, már szerkesztett írásművek megjelenéséről a Szerkesztőbizottság dönt.  A közlemény elfogadásáról a szerkesztőség e-mailben értesíti a szerzőt.

A kézirat beküldésével és a lektorálási folyamat megkezdésével a felek elfogadják az Etikai Kódexben megfogalmazott erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

 

Az írásművekkel szemben támasztott követelmények

Tartalmi követelmények

 • A folyóirat, céljaival és jellegével összhangban a nemzetbiztonsággal, annak területeivel, nyílt szakmai - tudományos kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témákban, tudományos igényű írásokat, kérdéseket feldolgozó és elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket jelentet meg.
 • Az írásmű logikus, áttekinthető, tartalmilag összefüggő, jól tagolt kell, hogy legyen. A témával kapcsolatos saját koncepció megfogalmazása érthető, a következtetések megalapozottak, érvekkel, adatokkal alátámasztottak kell, hogy legyenek.

Formai követelmények

 • A szerzői kéziratok terjedelme ne haladja meg az egy szerzői ívet (szóközökkel 40 ezer karakter).
 • A kéziratot Calibri 11 pontos betűmérettel, normál sortávolsággal, a képeket és ábrákat a szövegben az elhelyezni kívánt helyre illesztetten kérjük feltölteni.
 • A tervezett publikáció első oldalán, kérjük a magyar nyelvű cím mellett annak angol nyelven történő szerepeltetését is.
 • A szerzőnek a publikálásra szánt anyag első oldalán elhelyezve, 5-10 soros magyar és angol nyelvű rezümét kell készítenie, illetve 3-5 magyar és 3-5 angol kulcsszót kell megjelölnie (amely témakörében besorolja írásos munkáját).
 • A kéziratban a szerző nevénél lábjegyzetben kérjük feltüntetni a szerző internetes oldalon megjelentetni kívánt adatait, és kötelező jelleggel a szerző ORCID azonosítóját. (pl. XY egyetemi adjunktus / kutató, e-mail-cím, ORCID azonosító: ...........) 
 • Az írásmű végén, a szerzők nevének abc sorrendjében tartalmazza az elkészítéshez felhasznált irodalmak jegyzékét. Tartalmazza az interneten elért forrásokat a kapcsolódó url címmel és a letöltés / elérés idejével.
 • A hivatkozásoknak visszakereshető módon kell szerepelnie.

A hivatkozás formája (MLA)

 • MINTA István: A fejlődés várható tendenciái. Budapest, Napsugár Kiadó, 2010, oldalszám
 • KISS József: Háborúk napjainkban. Minta Folyóirat neve, évf. 8. szám, 2017, tól-ig oldalszám
 • NAGY Géza - MINTA Ilona: New Strategy Site (2017), https://mintaoldal.com 2018.09.28.

 Hivatkozás korábban már megjelölt forrásra

 • Szerző neve: Mű címe: oldalszám

Ábra, vázlat, térkép, diagram, egyéb melléklettel szembeni követelmények

 • Ábra, vázlat címe,
 • Ábra, vázlat,
 • Forrása vagy szerkesztője,
 • Az ábra, vázlat száma,
 • Idegen nyelvű ábra, vázlat esetén lehetőség szerint magyar nyelvű magyarázat

Rövidítések, idegen kifejezésekkel kapcsolatos követelmények

 • Az idegen kifejezéseket, rövidítéseket magyarul és idegen nyelven kell az írásműben az első alkalommal feloldani lábjegyzetben.
 • Minta: WFP – (World Food Program – ENSZ Világélelmezési Programja)