Köszöntő

Lectori Salutem!

Örömmel ajánlom a tisztelt olvasó figyelmébe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványainak sorában 2013 novemberétől megjelenő új, Nemzetbiztonsági Szemle tudományos folyóiratot. Mint a folyóirat neve is jelzi, célja a nemzetbiztonsági szféra tudományos kérdéseinek, szakmaiságának képviselete, és olyan fórum létrehozása, amely összhangban az egyetem létrehozásakor megfogalmazott gondolatokkal, teret biztosít a szakemberek, oktatók, kutatók és hallgatók tudományos értékű eredményei bemutatásának.

Az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének szakmai gondozásában előkészített kiadvány feladata többrétű. Egyrészről szolgálja az intézeti formában jelenlévő képzések és tudományos tevékenység folyamatos elmélyítését, másrészről hozzájárul a nemzetbiztonsági kérdéskörök szélesebb körű bemutatásához. Kiadványunk megjelenése mind az egyetem életében, mind a hivatásrendek körében rávilágít az ágazat különböző területeinek tudományos gondolkodására, összetettségére. Mindez a szerkesztőbizottság összetételében is megmutatkozik, ahol a tudományos élet képviselői, valamint a szolgálatok tudományos tanácsai garantálják a folyóirat hosszú távú értékének megteremtését és megtartását. Egy érték már most is látszik, az összefogás, amelynek során mind a szerkesztőbizottság, mind a leendő szerzők formálhatják jelen kiadvány későbbi tudományos értékű megítélését.

 

Dr. Boda József

a Szerkesztőbizottság elnöke