2014/4 szám

TARTALOM

  • Kovács Zoltán: Infrastruktúra-, alkalmazás- és tartalomszolgáltatók fogalmi meghatározása a törvényes ellenőrzés szemszögéből
  • Szabó Tibor: OPenssl (Heartbleed) sérülékenység avagy a nyílt https
  • Szűcs Péter: Műholdas rendszerek EMP elleni védelme
  • Less Ferenc: A militarizált rendőrség problémái az Egyesült Államokban Mitől vált harci övezetté egy amerikai kisváros?
  • Kovács István: A szervezett bűnözés két alappillére: az emberkereskedelemhez kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények valamint a kábítószer-kereskedelem összefonódása

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Kovács Zoltán: Infrastruktúra-, alkalmazás- és tartalomszolgáltatók fogalmi meghatározása a törvényes ellenőrzés szemszögéből

Absztrakt:

Az internet-technológiára épülő szolgáltatások, ezeken belül is kiemelten a felhő alapú rendszerek jelentősen megváltoztatták mindennapi életünket, kommunikációs szokásainkat. A megjelenő új technológiák mentén kialakult egy új szolgáltatói struktúra is, amelyhez a törvényes ellenőrzésnek is alkalmazkodnia kell. Jelen cikk bemutatja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ezen okból történő módosításának szükségességét, áttekinti az új szolgáltatói modellben megtalálható tartalom-, infrastruktúra-, és alkalmazásszolgáltatók jelenleg elérhető definícióit, majd javaslatot tesz ezek új, a törvényes ellenőrzés szempontjából is megfelelő, akár jogszabályba is illeszthető meghatározására.

Kulcsszavak: felhő alapú rendszerek, törvényes ellenőrzés, infrastruktúraszolgáltató, alkalmazásszolgáltató, tartalomszolgáltató

Definition of infrastructure-, application-, and content providers n the terms of lawful monitoring

Abstract:

The internet-based services, particularly the cloud computing have significantly changed our everyday life and communication habits. With the recent technologies a new serviceprovider structure has been established, to which the lawful monitoring has to be adjusted. This article describes the need for the amendment of Act C of 2003 on electronic communications, reviews the currently available definitions of the content-, infrastructure-, and application service-providers included in the new service-provider model, and proposes new, appropriate definitions in terms of lawful monitoring which could be integrated into the law.

Keywords: cloud computing, lawful monitoring, infrastructure provider, application, provider, content provider

______________________________________________________________________________________________

Szabó Tibor: OPenssl (Heartbleed) sérülékenység avagy a nyílt https

Absztrakt:

Elég nagy visszhangot kapott az internetes sajtóban a közelmúltban nyilvánosságra hozott OpenSSL sérülékenység. Ez annak köszönhető, hogy a mindennapi életünkben biztonságosnak hitt kommunikációnk sérülékenynek bizonyult és ebből kifolyólag féltett személyes adataink és jelszavaink illetéktelen kezébe kerülhettek. Másrészt az váltotta ki a felháborodást, hogy évek óta nem javította ki senki. Cikkemben érintőlegesen ismertetek néhány korábbi, hasonló hibát a Heartbleed mellett, melyek hasonló sajátosságokat mutattak a támadások és a hiba keletkezése kapcsán - elhagyva azokat a technikai részleteket, melyek nem közvetlenül tartoznak a tárgyhoz. 

Kulcsszavak: OpenSSL, memória túlcsordulás, sebezhetőség

Abstract:

Recently published OpenSSL vulnerability has given quite great echo in the online press. This is due to the fact that the secure communications believed proved vulnerable in our daily lives and therefore precious personal information and passwords may have been accessed by unauthorized parties. On the other hand that have provoked the outrage that no one had been prepared this bug for years. In my article I review some earlier and similar error like Heartbleed, which showed similar characteristics of the attacks and the formation of the failure - leave the technical details that are not directly relevant to the issue.

Keywords: OpenSSL, SSL/TLS, Heartbleed, Hearbeat, buffer overflow, vulnerability

______________________________________________________________________________________________

Szűcs Péter: Műholdas rendszerek EMP elleni védelme

Absztrakt:

Az előző cikkemben a tanult elektronikai hadviselési módszerek és a kutatásaim során feldolgozott szakirodalom alapján vizsgálva bemutattam a műholdas távközlési rendszerek támadási módjait az alternatív vagy humán fegyverekkel és eljárásokkal, valamint az elektronikai zavaró megoldásokkal. Ezen írásomra támaszkodva megvizsgálom, hogy az EMP2 ellen hogyan védhetők a műholdas kommunikációs rendszerek.

Kulcsszavak: műholdas kommunikáció, ASAT rendszer, Faraday elv

Abstract:

In my previous article, measured by the electronic warfare methods learned and processed in the research literature presented ways to attack the satellite communications or human weapons and alternative procedures, and the annoying electronic solutions. Based on this paper I examine how it can be protected against EMP satellite communications systems.

Keywords: satellite communication, ASAT system, Faraday principle

______________________________________________________________________________________________

Less Ferenc: A militarizált rendőrség problémái az Egyesült Államokban Mitől vált harci övezetté egy amerikai kisváros?

Absztrakt:

2014. augusztus 09-én Fergusonban, egy fehér rendőr intézkedése során kioltotta életét egy, a helyi afroamerikai közösséghez tartozó fiatalembernek. Az eset felkorbácsolta az érintett közösség érzelmeit, melynek tagjai tiltakozásul az utcára vonultak, hogy ott adjanak hangot a fekete lakosságot sújtó általános rendőri gyakorlatnak. A rendfenntartók a demonstrációk kezelésére nagy erőkkel léptek fel, melyre válaszul a tiltakozók szembeszálltak a rendőrökkel. Tanulmányomban a zavargásokhoz vezető eseményeket, az azokra

adott rendőri választ és idekapcsolódóan az Egyesült Államok rendőrsége militarizációs folyamatát kívánom bemutatni. 

Kulcsszavak: magas profilú, alacsony profilú tömegkezelés, militarizálódás, kényszerítő erő alkalmazása

Abstract:

In August 2009, in Ferguson (USA) a white police officer killed an unarmed Afro-American young man in a shooting. As a respond, the members of the black community went on the streets to protest against the police brutality and the general approach of the police dealing with the black population. The police called in impressive forces to handle the demonstrations. The police intervention provoked a stand-off between the police and protestors which caused riot and looting lasted several days. In my study, I write about the events led to the riot and the police respond who they tried to handle the difficult situation; analyzing the process of the militarization of the law enforcement agencies in the US.

Keywords: high-profil, low-profil crowd control, militarization, use of force

______________________________________________________________________________________________

Kovács István: A szervezett bűnözés két alappillére: az emberkereskedelemhez kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények valamint a kábítószer-kereskedelem összefonódása

Absztrakt:

A kábítószer-használat (fogyasztás), a kábítószerekkel való kereskedelem (terjesztői magatartások), az azokkal való visszaélés az utóbbi évtizedben a média kereszttűzébe került, az egyik központi témává vált. A média fejlettségének köszönhetően ott tart a drogkereskedelem, hogy szinte naponta, havonta hallhatunk új kábítószerek megjelenéséről. Az egyének és a kábítószerek fogyasztása közötti kapcsolat világméretűvé vált, elterjedt mind az orvosi felhasználásban, mind a személyes örömkereső szenvedélyek kielégítésének

eszközeként. A kábítószer-kereskedelemből származó bevételek többek között az országhatárokon átnyúló szervezett bűnözői körök profitjának a gyarapodásához járul hozzá, amely illegálisan szerzett vagyont további súlyos bűncselekmények támogatására használnak fel – terrorizmus, fegyverkereskedelem, emberkereskedelem -, amely több százezer ember életét, testi épséget sértheti vagy veszélyeztetheti. A szervezett bűnözés definiálására számos meghatározás született, azonban szinte mindegyikben közös azon

bűncselekmények körének megnevezése, amelyek a fent tartásukhoz szükséges bevételi forrást jelentik. A tabuként kezelt kábítószer-fogyasztás hosszú, elmélyült hallgatás után szinte berobbant a köztudatba, hirtelen a nagy nyilvánosság elé került, így az ellene való fellépés is nagyobb, precízebb és összehangoltabb társadalmi munkát követel meg. A nemzetközi szinten problémát jelentő kábítószerrel kapcsolatos kérdéskörben rengeteg

orvosi, pszichológiai, szociológiai, jogi vagy más szempontú könyv és tanulmány született, azonban kutatásomban először mutatom be a kábítószer-kereskedelem prostitúcióval összefüggő jelenségét és teszek javaslatot a fellépés egyik lehetséges eszközeként.

Kulcsszavak: kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés, prostitúció, emberkereskedelem

Abstract:

The drug usage (consumption), with the drugs truth trade (distributor behaviours), both of them are in the media's crossfire in the latter decade, we can say the drug trade turned into a central topic. The drug trade is there duly for the media's development, that's the reason why we may hear about the appearance of new drugs daily, monthly. A contact became worldwide between the individuals and the consumption of the drugs, somebody uses all of them in the medical use, and somebody uses it as the device of the satisfaction of passions. The organized criminals of the incomes originating from the drug trade extending over on the borders contributes to the growth of the profit of them, that additional serious crimes make use of a property obtained illegally for his support – terrorism, trade in arms, man trade -, that hurts more than hundred thousand people's

life. Number definition was born for defining the organized crime, but in all have common the name of the circle of those crimes, that is reported for their honed keeping necessary revenue source1,2. The drug consumption handled as the taboo long ago, but it became focused burst into the public consciousness, the wide publicity got in front of it suddenly, and that's the reason why the goverment needs steps against it bigger, more precise and

requests more concerted social work. Many medical, psychological, sociological, legal or books with an other viewpoint are connected to the drug constituting problem on the international level in an issue, but in my study I present the phenomenon of the drug trade being linked to prostitution, first in my study I make a proposal as one of the possible devices of the appearance.

Keywords: drug trade, organized crime, prostitution, human-trafficking