Etikai kódex

A kézirat beküldésével és a lektorálási folyamat megkezdésével a felek elfogadják az alábbi erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

 • A Nemzetbiztonsági Szemle szerkesztősége a benyújtott kéziratokat minden esetben kompetens, tudományos fokozattal rendelkező személlyel lektoráltatja. A lektorálási folyamat során a tanulmány szerzője a lektorálás tartalmát ismeri meg.
 • A nem megjelent írásműveket a szerkesztőség nem tárolja, az abban leírtakat nem használja fel.
 • A szerző hozzájárul ahhoz, hogy a folyóirat szerkesztősége
  • a megjelentetett írásmű egy példányát tárolja (elektronikus adathordozón rögzítse),
  • rendszereiben archiválja,
  • az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázisában archiváltassa,
  • online kiadványának Internetes felületén azt mások számára szabadon letölthető formában hozzáférhetővé tegye. 
 • A szerző hozzájárul ahhoz, hogy más személyek a nyilvános felületen megjelent írásművet és az abban foglaltakat a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézhessék.
 • A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a közlésre benyújtott írásmű
  • a szerző(k) kizárólagos szellemi tevékenységének eredménye, a benne foglaltak más személyek jogszabályban rögzített jogait nem sértik,
  • készítése során amennyiben felhasználták mások munkáit, eredményeit, akkor azokat megfelelő módon idézik és szakszerűen hivatkozzák,
  • eddig máshol még nem jelent meg, illetve nincs folyamatban lektorálási folyamat,
  • nem tartalmaz minősítéssel védett adatokat, információkat (ez a szerző felelőssége, a szerkesztőbizottság / lektor nem vizsgálja),
  • nem sérti az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltakat,
  • bibliográfiával ellátott (amely tartalmazza a hivatkozott irodalom jegyzékét, és az internetes anyagok jegyzékét a letöltés idejével),
 • A kéziratot benyújtó kötelessége annak szavatolása, hogy az írásmű szerzőjeként feltüntetésre kerüljenek az esetleges társszerzők, azok belegyeztek a lektorálási folyamat eredményeként létrejövő írásmű nyilvános publikálásába.