EPA-OSZK felületén archívált tanulmányok

 

A NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE folyóirat

EPA-OSZK felületén archívált tanulmányai

 

A

Angyal Miklós, Petrétei Dávid: Az Interpol DVI-protokoll-adaptációjával a hazai áldozatazonosítás fejlesztésének útján, Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.) 3-17

B

Bács Zoltán György (Dr. jur.) : A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata, egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 1. sz. (2017.) 5-26

Bányász Péter: A közösségi média szerepe a választásokban, Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.) 85-105

Zoltán, Bács : Basic Socio-philosophical Incompatibilities, Strategies and Developing Practices as New Security Challenges in 2018, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám (2018.) 5-21

Balog Károly : Digitális PMR-ek és IP alapú kapcsolódási lehetőségeik, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 4. sz. (2016.) 76-99

Balog Károly : The use of propagation prediction programs for the purpose of detection of PMR devices, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 3. sz. (2016.) 5-27

Balog Károly : A térinformatika alkalmazása a PMR eszközök rádiófelderítésében, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 1. sz. (2016.) 58-78

Balog Károly : A digitális PMR-ek szerepe a szervezett bűnözésben és a kiscsoportos direkt kommunikációban, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 2. sz. (2015.) 71-89

Bányász Péter : A közösségi média, mint a nyílt forrású információszerzés fontos területe, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 2. sz. (2015.) 21-36

Bányász Péter : Kiberbűnözés és közösségi média, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 55-74

Bányász Péter : Social engineering and social media, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 1. sz. (2018.) 59-77

Beke József : Az Európai Unió hírszerző képességének technikai támogatása, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 2. sz. (2018.) 56-68

Benedek Márta : Az állambiztonság és a külpolitika kapcsolata Magyarországon 1945-1990 között, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 111-138

Benedek Márta : A hírszerzési együttműködés európai lehetőségei, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 3. sz. (2014.) 88-101

Benedek Márta : A kül- és biztonságpolitika stratégiai kérdései nemzetbiztonsági szempontból az 1990-es években, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 52-81

Benedek Márta: Közép-Európa újratöltve II. - Szlovákia és Csehország, Nemzetbiztonsági Szemle 6. évf. 4. sz. (2018.) 63-79

Berki Gábor : A kibertér, annak veszélyei és a kibervédelem jelenlegi helyzete Magyarországon, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 3. sz. (2018.) 5-21

Dr. Bernek Ágnes : 21. századi geopolitikai stratégiák - Az ortodox geopolitika újjászületése és az egyre fokozódó biztonsági kockázatok, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 3. sz. (2014.) 18-46

Ágnes, Bernek : The “Grand Chessboard” of the 21st Century Geopolitical Strategies of the Multipolar World, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. Különszám (2015.Special issue) 5-28

Börcsök András, Dr. Vida Csaba : A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszere, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 63-100

Boda József (Dr.): A nemzetközi szervezetek válságkezelő tevékenysége, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 42-62

Boda József (Dr.): A tudomány az állambiztonság és a nemzetbiztonság szolgálatában, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 81-100

Boda József (Dr.), Dobák Imre (Dr.): Titkosszolgálatok fejlődése - technikai szemmel, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 4. sz. (2016.) 17-25

Boda József (Dr.): A büntetés-végrehajtási szervezet szerepe a nemzetközi válságkezelésben, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. Különszám (2014.) 88-128

Boda József : The secret police of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. Különszám (2017.) 4-11

Boda József : Szemelvények az első világháború alatti technikai felderítés történetéből, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 23-35

Boda József, Sallai János : A belügyminisztérium feladatrendszerének változásai 1848-1959 között, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 1. sz. (2016.) 4-17

Jozsef, Boda : Secrect Police activities in the Warsaw Pact, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám (2018.) 30-55

Boda Mihály (Dr.): Könyvrecenzió. Ross W. Bellaby Ethics of Intelligence: A New Framework (London and New York, Routledge, 2014, 189 o., ISBN-13: 978-0415821049) c. könyvéről, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 1. sz. (2017.) 84-87

Bokor Balázs : Crises, migration, national security..., Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. Különszám (2015.Special issue) 29-34

Boross Zsigmond Attila : Humán faktor (Az emberi tényező szerepe az extrémizmus-elhárítás kérdéskörében), Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 139-159

Bukovics István (Dr.), Fáy Gyula (Dr.), Kun István (Dr.): Alkatpszichológiai modellek alkalmazása a terrorelhárításban, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 4. sz. (2015.) 4-34

Bukovics István (Dr.), Hülvely Lajos (Dr.): Katasztrófamenedzsment 1., Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 4. sz. (2015.) 43-63

Bukovics István (Dr.): Katasztrófamenedzsment 2., Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 4. sz. (2015.) 64-97

 

C

Czene Gréta: Oroszország mint geopolitikai entitás az amerikai geopolitikai szakértők szemszögéből, Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.)  18-30

CS

Csatlós Fruzsina : A vegyes migráció és az UNHCR 10 pontos cselekvési tervének alkalmazhatósága a líbiai menekültek esetében, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 5-27

Csizner Zoltán: A tömeges adatgyűjtés kérdései, Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.) 31-41

 

D

Dávid Ferenc : Az új évezred nemzetbiztonsági feladatellátásának súlypontjai, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 198-227

Dávid Ferenc : Nemzetbiztonság és szervezetrendszer, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 1. sz. (2017.) 65-83

Dávid Ferenc : Nemzeti biztonság és nemzetbiztonság a stratégiaalkotásban, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 3. sz. (2017.) 5-21

Dávid Ferenc : „Fából vaskarika”, avagy: a magyar katonai államvédelmi szervek 1945 utáni újjászervezésének jogi és szervezeti alapjai, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 114-132

Deák József : Részletek az első világháború katonai kémvédelmének, hírszerzésének szovjet-orosz tapasztalataiból, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 46-59

Deák József (Dr. jur.): A rendészettudomány kialakulása és gondozásának nemzetbiztonsági, határőrizeti példái a Belügyi Szemlében a rendszerváltásig, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 4. sz. (2016.) 43-75

Deák József (Dr. jur.): Könyvismertető. Ritecz György - Sallai János: A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0. c. könyvéről, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 1. sz. (2017.) 88-89

Deák József (Dr. jur.): Könyvismertető, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 2. sz. (2016.) 101-103

Deák József (Dr. jur.): Könyvismertető (Ritecz György – Sallai János: A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei c. könyvéről), Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 4. sz. (2015.) 98-100

Deák József (Dr. jur.): Negyedszázados fennállásukat ünneplő tudományos társaságok, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 4. sz. (2015.) 101-110

Deák József: Könyvismertető : Jagadics Péter - Rajos Sándor - Simon László - Szabó Károly: A magyar katonai elhárítás története 1918-2018, Az Evidensbürótól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatig c. könyvéről, Nemzetbiztonsági Szemle 6. évf. 4. sz. (2018.) 80-83

Dely Péter : Afganisztán Nemzeti Rendőrsége I. - Az Afgán Rendőrség fejlesztését célzó nemzetközi törekvések, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 2. sz. (2015.) 37-51

Dely Péter : Afganisztán Nemzeti Rendőrsége II. A rendőrségi rendszer felépítése, és a szervezetépítés nehézségei, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 3. sz. (2015.) 4-19

Dely Péter : Afganisztán Nemzeti Rendőrsége, azaz a bürokrácia megjelenése a premodern társadalomban, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. Különszám (2014.) 66-76

Dobák Imre (Dr.): Az országon végigsöprő álhír 1914 augusztusában Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 60-75

Dobák Imre (Dr.): A nemzetbiztonsági képzésről…, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 68-78

Dobák Imre (Dr.): Polgári nemzetbiztonsági képzések a hazai felsőoktatásban (A képzésfejlesztés aktuális kérdései), Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 37-54

Dobák Imre (Dr.): A 2. vkf. osztály és a rádióamatőr mozgalom kapcsolatai, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 101-113

Dobák Imre (Dr.): Könyvismertető - Alfred Rolington: Hírszerzés a 21. században, A mozaikmódszer c. könyvéről, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 2. sz. (2015.) 90-92

Drusza Tamás, Regényi Kund (Dr.): Adalékok Redl ezredes esetéhez, avagy a Monarchia leghíresebb árulójának máig ható tanulságai, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 36-45

Drusza Tamás : A szervezeti kultúra jelentősége a generációs kihívás és a nemzetbiztonsági szolgálatok fejlesztése szempontjából, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 2. sz. (2018.) 69-89

Drusza Tamás : A nemzetbiztonsági stratégiáról a Nemzeti Katonai Stratégia tükrében, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 3. sz. (2017.) 77-88

 

E

István Endrődi, Petra Szalai : Security and national security challenges from the perspective of the Hungarian Disaster Management, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 3. sz. (2018.) 22-48

 

F

Farkas Andrea, Mika János : Városaink, az energiaigények, a közlekedés és az egészségünk érzékenysége az időjárás szélsőségeivel és a klímaváltozással szemben, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 1. sz. (2018.) 24-35

Fehér Zoltán : Az ukrán válság kezelésében részt vevő magyar rendőrök missziós felkészítése, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 4. sz. (2016.) 5-16

Fejes Attila : Beszélőazonosítás, hangbiometria rendvédelmi alkalmazása, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 93-110

Fialka György: Az állambiztonsági képzés zárása, a nemzetbiztonsági képzés kezdete 1990-1994-ig, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 79-80

 

G

Ganbadrakh Tsend-Ayush : Prison tradition: The philosophy of punishment in ancient Mongolia, China and Japan, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám (2018.) 64-78

Ganbadrakh Tsend-Ayush : A büntetés filozófiája az ősi Mongóliában, Kínában és Japánban, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 1. sz. (2018.) 78-93

Ganbadrakh Tsend-Ayush : Law Enforcement reform in Mongolia, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. Különszám (2017.) 25-57

Gazdag Tibor, Kovács Zoltán : Felhő alapú új pénzügyi tranzakciós lehetőségek és azok veszélyei, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 36-57

Noémi, Göbölös-Zalai (Dr.): Upcoming generations in the law enforcement and national security field, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám (2018.) 56-63

 

GY

Gyömbér Béla : Rivalizáció a kádári hírszerzésben, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 3. sz. (2017.) 22-35

 

H

Hajabácsné Dobos Dóra : Fekete rádiózás a Közel-Keleten 1941-1942 között, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 2. sz. (2018.) 15-33

Háber Péter : Az aszimmetrikus hadviselés és az ehhez kapcsolódó elméletek megjelenése a hazai szakirodalomban, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 2. sz. (2016.) 4-32

Hazai Lászlóné dr.: Okmányvédelem, az NBSZ okmányvédelemmel kapcsolatos szakértői, hatósági tevékenysége, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 3. sz. (2015.) 60-100

Hazai Lászlóné dr.: Az NBSZ szakértői tevékenysége, szakértő képzés, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 30-39

Héjja István (Dr.): Magyarországi válságkezelés néhány nemzetbiztonsági vonatkozása, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 5-39

Héjja István (Dr.): A katonai nemzetbiztonsági képzések helyzete (1990-2012), Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 10-24

Horváth Ferenc : The Extension of the Game Theory to the Concept of Integrity, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 2. sz. (2017.) 33-44

Horváth Ferenc : Egy korszerű integritásmenedzsment-rendszer kiépítésének lehetőségei az NBSZ-nél, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 2. sz. (2016.) 33-64

Horváth Ferenc : A pályaszocializáció pszichológiai kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 82-113

Horváth Ferenc : A titkosszolgálati etika sarokpontjai a pszichológia szemszögéből, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 133-158

Horváth Sándor : UNAVEM MISSZIÓ - ANGOLA, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. Különszám (2014.) 77-87

 

J

Jávor Endre (Dr.): A hír, az adat, az információ és a dokumentáció fogalma, helye, szerepe a döntéshozatalban, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 3. sz. (2017.) 36-60

Jávor Endre (Dr.): Fésületlen gondolatok a biztonságról, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 3. sz. (2014.) 61-87

 

M

Mátyás Szabolcs, Bói László, Frigyer László, Nyitrai Endre: Településszerkezet és kriminalitás, Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.) 42-51

Makai József : Könyvismertető - David E. Hoffman: A milliárddolláros kém című könyvéről, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 3. sz. (2016.) 99-102

Marosi Zsuzsanna : Az Európai Unió hírszerzési együttműködésének helyzete és lehetőségei, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 2. sz. (2017.) 5-18

Márton András (Dr.): A titkosszolgálati tevékenység parlamenti bizottsági ellenőrzése, problémák, modellek, alternatívák, Nemzetbiztonsági szemle 1. évf. 1. sz. (2013.) 39-59

M. Császár Zsuzsa (Dr.), Bányai Bence, Gyura Gábor, Farkas Marcell : A nemzetközi hallgatói migráció biztonságpolitikai kockázatainak egyes aspektusai, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 3. sz. (2018.) 49-64

Mezei József : A Magyar Királyi Belügyminisztérium 1910-1911-es tevékenysége az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szerve békeidőszaki utasításának elkészítésében, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 112-129

Mihály János : Terrortámadás a Gecsemáné kertben?, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 5-16

 

N

Nándori Nikoletta Petra: Szakmatörténeti forrásajánló (Pilch Jenő szerk. /1936/: A hírszerzés és kémkedés története. I-III. Budapest, Franklin Társulat), Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.) 106-110

Nagy Gyula: A magyar katonai képzések története (1945 – 1990), Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 58-67

Nagy Sándor : Egy konfliktus „lezárásának” margójára - Mi vezetett az M23 mozgalom bukásához?, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. Különszám (2014.) 22-37

 

NY

Nyeste Péter : A bűnüldözési célú „titkos információszerzés” és a bűntetőeljárás kapcsolata, Nemzetbiztonsági szemle 1. évf. 1. sz. (2013.) 20-38

 

O

Oláh László, Győrffy Ágnes : Megosztani a megoszthatatlant – avagy megmaradni, épnek maradni a titok szolgálatában, Nemzetbiztonsági szemle 1. évf. 1. sz. (2013.) 106-120

Orosz Levente : Az átalakuló Kína : recenzió (Xi Jinping: Kína kormányzásáról), Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 1. sz. (2018.) 94-96

Orosz Levente : A biztonságpolitika átalakuló világa : recenzió (Kasznár Attila - Zalai-Göbölös Noémi: A globális erőközpontok és a nemzetközi biztonság), Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 125-127

 

K

Attila, Kasznár (Dr.): About Security Awareness, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám (2018.) 22-29

Attila, Kasznár (Dr.): National security aspects of the Chinese headway, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. Különszám (2017.) 76-81

Keri-Nagy Ákos : The Continuous Crisis Chain in the USA, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. Különszám (2015.Special issue) 60-63

Kis-Benedek József (Dr.): Nemzetbiztonsági képzés a civil szférában, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 25-29

Kis-Benedek József (Dr.): The Islamic State and the intelligence, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. Különszám (2015.Special issue) 35-48

Kiss Marcell : Mark M. Lowenthal hírszerzése, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 2. sz. (2017.) 45-50

Kollár Csaba (Dr.): A mesterséges intelligencia kapcsolata a humán biztonsággal, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 1. sz. (2018.) 5-23

Koós Gábor, Szternák György : Oroszország állami politikájának alapjai a nemzetközi információs biztonság terén a 2020-ig terjedő időszakra, Nemzetbiztonsági szemle 1. évf. 1. sz. (2013.) 121-133

Kovács István : Is the prostitution a threat/danger to a country’s (national)security?, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. Különszám (2017.) 12-24

Kovács István : A rendőri korrupció és a prostitúció, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 3. sz. (2015.) 42-59

Kovács István : A szervezett bűnözés két alappillére: az emberkereskedelemhez kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények valamint a kábítószer-kereskedelem összefonódása, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 4. sz. (2014.) 79-101

Kovács István : „Olajozás”, szervezett bűnözés és prostitúció a 90-es években Magyarországon, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 114-145

Kovács Róbert : Térinformatikai fogalmak és felhasználási lehetőségek a többforrású adatfúziós rádiófelderítő rendszerekben, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 2. sz. (2016.) 83-100

Kovács Róbert : Nemzetbiztonsági célú rövidhullámú stratégiai COMINT rendszerek elektronikai védelmi megfontolásai, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 2. sz. (2015.) 52-70

Kovács Zoltán : Az alkalmazásszolgáltatók törvényes ellenőrzésének jövője - a technológiák konvergenciájának tükrében, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 1. sz. (2016.) 79-99

Kovács Zoltán : Infrastruktúra-, alkalmazás- és tartalomszolgáltatók fogalmi meghatározása a törvényes ellenőrzés szemszögéből, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 4. sz. (2014.) 3-28

Kulcsár Attila : A humanitárius intervenció fogalma, jogi háttere, a líbiai beavatkozás körülményei és következménye, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. Különszám (2014.) 38-65

 

L

Less Ferenc : A közösségi hálózatok és a közösségi rendőrség kapcsolata (Mi keresni valója van a rendőrségnek a Facebookon?), Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 26-51

Less Ferenc : A militarizált rendőrség problémái az Egyesült Államokban Mitől vált harci övezetté egy amerikai kisváros?, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 4. sz. (2014.) 59-78

 

P

Parádi József : A magyar határőrizet felderítése 1918-1921, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 76-92

Pál Éva (Dr.): Concha Győző és a titkos rendészet, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 4. sz. (2016.) 100-105

Pénzváltó Nikolett : A török Nemzeti Hírszerző Szervezet átalakulása az Igazság és Fejlődés Pártjának kormányzása alatt: nemzetbiztonság helyett a rezsimbiztonság eszköze?, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 2. sz. (2018.) 5-14

Prohászka Petra : Magyarország védelmi rendszerének elemzése a migrációs helyzet szemszögéből, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 3. sz. (2016.) 82-98

 

R

Remek Éva (Dr.): Mérlegen az osztrák EBESZ-elnökség, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 17-36

Regényi Kund Miklós (Dr.): Ismertető Kovács Zoltán András - Dobák Imre: „Korszakváltások a magyar nemzetbiztonsági intézményrendszerben 1990-2016” című tanulmányáról, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 2. sz. (2017.) 51-52

Regényi Kund Miklós (Dr.), Dobák Imre (Dr.): Hírszerzési és Kémelhárítási Szabályzat a két világháború között, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 146-197

Regényi Kund Miklós (Dr.): Könyvismertető, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 228-131

Regényi Kund Miklós (Dr.): A nemzetbiztonsági szféra támogatása a katasztrófavédelem részére, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 170-174

Répási Krisztián: Kapcsolódási pontok a 2015 januárjában és novemberében Párizsban történt merényletek, valamint a 2016. március 22-i brüsszeli robbantások között, Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.) 52-65

Resperger István (Dr.): A válságkezelés kicsit másképp, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 3. sz. (2016.) 28-48

Révész Béla (Dr.): A titkosszolgálati témakörök politikatudományi oktatásának lehetőségeiről, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 3. sz. (2018.) 82-99

 

S

Gábor, Sági : Practical Issues of IT Security Incident Handling in Market Environment and in Public Administration, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 3. sz. (2017.) 61-76

Sági Gábor : Az informatikai rendszerek naplózása, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 1. sz. (2017.) 27-43

Simon Béla : A rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés ellen, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 1. sz. (2018.) 36-58

Simon Béla: Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen, Nemzetbiztonsági Szemle 6. évf. 4. sz. (2018.) 21-47

Simon László, Magyar Sándor : A terrorizmus és indirekt hatása a kiberterében, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 3. sz. (2017.) 89-101

Sipos Szandra : A migráció főbb pszichológiai megállapításai, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 1. sz. (2016.) 18-33

Solti István (Dr.): Secret information gathering during the temporary period following the regime change in Hungary, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. Különszám (2017.), 58-75

Solti István (Dr.): A titkos információgyűjtés törvényessége, Nemzetbiztonsági szemle 1. évf. 1. sz. (2013.) 5-19

Solti István (Dr.): National security services in Hungary, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. Különszám (2015.Special issue) 49-59

Solti István (Dr.): A nemzetbiztonsági stratégia a Nemzeti Biztonsági Stratégia tükrében, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 3. sz. (2014.) 47-60

Suha György : A biztonság-fogalom spirituális és geopolitikai értelmezése Afrikában, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 3. sz. (2015.) 31-40

 

SZ

Szabó Csaba : A 3D nyomtatási technológiával előállított tűzfegyverek biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata a fegyverrendészet aspektusából I., Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 91-109

Szabó Csaba : A 3D nyomtatási technológiával előállított tűzfegyverek biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata a fegyverrendészet aspektusából II., Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 110-124

Szabó Regina: A palesztin-izraeli konfliktus története és a béke lehetősége a Szentföldön, Nemzetbiztonsági Szemle 7. évf. 1. sz. (2019.) 66-84

Szabó Szilárd (Dr.): A Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító szervezete az első világháború idején, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 7-22

Szabó Tibor : OPenssl (Heartbleed) sérülékenység avagy a nyílt https, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 4. sz. (2014.) 29-43

Szijártó Lívia : Az internethasználat biztonságetikai kérdései - A virtuális lét rejtett veszélyforrásai, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 1. sz. (2016.) 45-57

Szijártó Lívia : Az európai szélsőséges szervezeteket érintő hírszerző tevékenység - a radikális csoportok jellemzői térségünkben, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 2. sz. (2015.) 4-20

Szilvágyi Tibor (Dr.): A szomszédos államok euro-atlanti és európai uniós integrációs törekvései, illetve tagsága nemzetbiztonságunk tükrében, Nemzetbiztonsági szemle 1. évf. 1. sz. (2013.) 60-86

Szilvágyi Tibor (Dr.): Biztonság és bizonytalanság a pilóta nélküli repülőeszközök világában, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 4. sz. (2017.) 75-90

Szűcs Péter : Műholdas felmenő hívások detektálása Winrádióval, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 3. sz. (2016.) 69-81

Péter, Szűcs : Detection of the uplink of the Inmarsat satellite phone calls, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 4. sz. (2015.) 35-42

Szűcs Péter : Műholdas telefonok felmenő hívásainak közeltéri felderítése, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 3. sz. (2015.) 20-30

Szűcs Péter : Műholdas rendszerek EMP elleni védelme, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 4. sz. (2014.) 44-58

Szűcs Péter, Solti István (Dr.): A magyar nemzetbiztonsági szféra és a nyilvánosság, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 72-92

Szűcs Péter : Műholdas kommunikációs rendszerek támadhatósága, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. sz. (2014.) 159-169

 

T

Takács Gergely : Az energiabiztonság három legfontosabb jellemzője - Egymástól függő, integrált, összekötött energiarendszerek, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 3. sz. (2018.) 65-81

Takács Gergely: Az energiabiztonság helye és szerepe a nemzetközi kapcsolatok elméletében, Nemzetbiztonsági Szemle 6. évf. 4. sz. (2018.) 6-20

Tarján G. Gábor (Dr.): Összeesküvés a Csepel-szigeten - A lórévi szerbek mint nemzetbiztonsági kockázat a két világháború között, Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. 2. sz. (2018.) 34-55

Tarján G. Gábor (Dr.): Az 5. cseh(szlovák) hadoszlop nyomában, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 2. sz. (2017.) 19-32

Tarján G. Gábor (Dr.): Gyilkosság, bosszú, vagy megtorlás? (1914. szeptember), Nemzetbiztonsági szemle 6. évf. Különszám, Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára (2018.) 93-111

Tóth Tamás: A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ bemutatása, Nemzetbiztonsági Szemle 6. évf. 4. sz. (2018.) 48-62

Tóth Zoltán Balázs : Biztonságpolitikai kihívások az Európai Unió szomszédságában II. - A szír menekültek, Nemzetbiztonsági szemle 5. évf. 1. sz. (2017.) 44-64

Tóth Zoltán Balázs : Az Iszlám Állam online térhódítása, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 4. sz. (2016.) 26-42

Tóth Zoltán Balázs : Biztonságpolitikai kihívások az Európai Unió szomszédságában I. – Líbia, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 3. sz. (2016.) 49-68

Tóth Zoltán Balázs : A minisztériumok védelmi felkészítése, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 1. sz. (2016.) 100-115

 

U

Uricska Erna : A regiszterváltás jelenségének vizsgálata a visszaeső bűnözők nyelvhasználatában, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 28-35

 

V

Vadász Pál : A metakeresés egy alkalmazása a bűnüldözés és felderítés világában, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 2. sz. (2014.) 58-71

Vajda Endre : A terrorista robbantás jelenségének analízise a katasztrófavédelem perspektívájából, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 2. sz. (2016.) 65-82

Vedó Attila : A Magyar Királyi Csendőrség hírszerzési és kémelhárítási feladatai, Nemzetbiztonsági szemle 3. évf. 1. sz. (2015.) 5-25

Vida Csaba (Dr.): A biztonság és a biztonságpolitika katonai elemei, Nemzetbiztonsági szemle 1. évf. 1. sz. (2013.) 87-105

Vida Csaba (Dr.): A tudományos képzés rendszere a nemzetbiztonság területén, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 1. Különszám (2014.) 40-57

 

Z

Zalai Noémi (Dr.): Új típusú kihívások: generációváltás a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, Nemzetbiztonsági szemle 4. évf. 1. sz. (2016.) 34-44

 

W

Günter Warg (Dr.): Wo wird man Dienstleister für die Demokratie? – Die Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden in Deutschland, Nemzetbiztonsági szemle 2. évf. 3. sz. (2014.) 5-17