Szerzőink figyelmébe

S Z E R Z Ő I  Ú T M U T A T Ó

Tisztelt Szerző!

 

A Hadtudományi Szemle Szerkesztő Bizottsága arra törekszik, hogy megfeleljen a hazai és nemzetközi orgánumokkal szembeni elvárásoknak, ezért a beküldött kéziratokkal szemben az alábbi szempontokat kérjük figyelembe venni.

1. A Hadtudományi Szemle című „B” kategóriás folyóirat magyar és angol nyelven fogad be tanulmányokat. Az idegen nyelvű tanulmányok nyelvi lektoráltatása a szerző kötelessége!

2. A folyóirat kizárólag máshol még meg nem jelent, első közlésű cikkeket, tanulmányokat jelentet meg.

3. A kéziratot elektronikusan kell beküldeni a szerkesztőségbe a hadtudomanyiszemle@uni-nke.hu e-mail címre (Dr. habil. Szelei Ildikó alezredes főszerkesztő címére).

4. Minden kézirathoz mellékelni kell a kitöltött „Szerzői nyilatkozat-copyright űrlap-ot, amelyet a felelős szerzőnek kell aláírnia és beszkennelve megküldeni a szerkesztőség email címére.

5. A lap lehetőséget biztosít maximum 20-40.000 karakter (10-20 oldal) terjedelemben ― a rovatoknál megnevezett témakörökben ― tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére. A megadott karakterszám/terjedelem feletti cikkek nem kerülnek megjelentetésre.

6. Egy számban egy szerzőtől több cikket nem tudunk megjelentetni.

7. A cikkhez mellékelni kell:

  • a cikk angol nyelvű címét (idegen nyelvű cikk esetében a magyar nyelven);
  • maximum 6–12 soros rezümét (abstract) magyar és angol nyelven;
  • 3-5 kulcsszót magyar és angol nyelven;
  • intézményi kötődés feltüntetése;
  • e-mail cím;
  • a lábjegyzetben szerepelnie kell a szerző ORCID-azonosítójának. Az ORCID-azonosító a szerzők állandó webes azonosítására szolgál. (Az azonosítót az www.orcid.org-on lehet kérni);
  • „Szerzői nyilatkozat-copyright űrlap” (1. sz. melléklet).

8. A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt, formailag megfelelő írásműveket  lektoráltatja és a lektori vélemények alapján fenntartja a jogot, hogy a megjelenésre alkalmatlannak ítélt kéziratokat ― indoklás nélkül ― nem közli. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, továbbá nem őrzi meg.

9. A cikkek, tanulmányok leadási határideje:

Lapszám

Cikk befogadása

Megjelenés

2020/1. szám

2020. január 10.

2020. március 31.

2020/2. szám

2020. április 10.

2020. június 30.

2020/3. szám

2020. július 01.

2020. szeptember 30.

2020/4. szám

2020. október 10.

2020. december 31.


10. A hivatkozás, forrásmegjelölés nélküli kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogadja el! Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyeket a szerző a szövegben lehivatkozott. (Szabályos hivatkozás lásd a 2. sz. mellékletet.)

11. Amennyiben a szövegben ábra és táblázat is található, azok alatt is fel kell tüntetni a forrást, amennyiben saját szerzemény: Forrás: saját készítés vagy saját számítás. Az ábrákat, képeket stb. külön fájlban is meg kell küldeni! Rossz minőségű képet, illusztrációt nem tudunk a folyóiratban leközölni.

12. A kéziratokban szereplő idézetek hivatkozási adatelemei feleljenek meg az 1999. évi LXXVI. Szerzői jogról szóló törvény.

13. A megjelentetésre szánt anyagok csak nyílt (nem minősített) információkat, valamint adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

14. A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet.

 

További segítség a kézirat benyújtásához:

Dr. habil. Szelei Ildikó alezredes       E-mail: szelei.ildiko@uni-nke.hu

A folyóirat elérhetősége: http://epa.oszk.hu/02400/02463)

Nemzetközi azonosítószám: ISSN 2060-0437

 

Az ISSN adatbázis online változata folyamatosan frissítve hozzáférhető a párizsi ISSN Nemzetközi Központ szerverén:http://www.issn.org ; http://portal.issn.org

 

Budapest, 2018. május 02.

Hadtudományi Szemle szerkesztőség

A hivatkozás szabályai.pdf
PDF letöltése
Szerzői nyilatkozat.docx
Word letöltése