Alapító okirat

a „Hadtudományi Szemle”

című időszaki elektronikus (on-line) folyóiratra vonatkozóan

 

„Hadtudományi Szemle” alapítója a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [jogutódja: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)] Szenátusa.

„Hadtudományi Szemle” időszaki, lektorált on-line folyóirat kiadási célja az, hogy lehetőséget teremtsen az oktatóknak, kutatóknak, más alkalmazottaknak és hallgatóknak kutatási eredményeik közzétételére a hadtudományok tudományágban, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó védelmi tudományok témáiban.

„Hadtudományi Szemle” tudományos jellegű, nyílt, időszaki on-line folyóirat, amely háromhavonként jelenik meg.

„Hadtudományi Szemle” független, a hadtudományokkal, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó védelmi tudományokkal foglalkozó tudományos közéleti irányvonalú lap.

A Szerkesztőbizottság tagjainak felkérése a Szerkesztőbizottság megbízott elnökének javaslatára történik.

„Hadtudományi Szemle” a kiadási célokkal összhangban az alábbi rovatokkal működik: hadművészet; társadalomtudomány; nemzetbiztonság és rendvédelem; általános.

A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

„Hadtudományi Szemle” megjelentetése on-line formában csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően — a Szerkesztőbizottság által megszabott keretek között — rugalmasan alakítható.

„Hadtudományi Szemle” on-line folyóirat non-profit kezdeményezés.

Az on-line folyóirat részére az Informatikai Igazgatóság biztosít tárhelyet.

Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

„Hadtudományi Szemle” impresszuma:

Kiadó:

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Kiadásért felelős:

Dékán

Szerkesztőbizottság elnöke:

Dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredes, NKE HHK tudományos és nemzetközi dékán-helyettes

Főszerkesztő:

Dr. habil. Szelei Ildikó alezredes

Olvasószerkesztő: 

Dr. Hausner Gábor alezredes

Tördelőszerkesztő:

Nyári Éva

Szerkesztőség címe

1101 Budapest, Hungária Krt. 9-11.

Levelezési cím:

1581 Budapest, Pf.:15.

E-mail:

hadtudomanyiszemle@uni-nke.hu

ISSN szám:

2060-0437