Aktuális szám

XI. évfolyam, 4. szám, 2018

 

HADMŰVÉSZET

CSENGERI JÁNOS:
Remote Towers III.


FORRAY LÁSZLÓ:
Túlélés alapjai mérsékelt égövi viszonyok között VIII.


GEREVICS JÁNOS – NÉGYESI IMRE:
A Military Scrum szoftverfejlesztési módszertan alkalmazása létfontosságú
infokommunikációs rendszerek fejlesztése során


KOMJÁTHY LAJOS JÓZSEF – KOCSI JÁNOS GYULA:
Some Areas of Preparing of the Modern Military Power from China Forces’
Point of View 


KOVÁTS LEVENTE SÁNDOR:
Változó célok az afganisztáni hosszú háborúban


NÉMETH BALÁZS:
A császári-királyi könnyűlovasság megszületése, szabályzatai, kiképzése 1760-1815


TURCSÁNYI KÁROLY – HEGEDŰS ERNŐ - BÁN ATTILA:
A nagyhatalmak tengeri hadviselése az elöltöltő fegyverek korában VI.

 

BIZTONSÁGPOLITIKA

FEKETE CSANÁD:
The Strategic Aspects of Information Warfare


GÁL MARIANNA:
Ukrajna és a Szovjetunió megújítására vonatkozó elképzelések


MÓZES AMBRUS:
Egy legális migrációs hullám következményei Malajziában


PETR ROŽŇÁK:
Visegrad Conutries and Migration. Does the Nation State have a Superstate?

 


TÁRSADALOMTUDOMÁNY

CZEGLÉDI MIHÁLY:
Moltke öröksége (a küldetésorientált vezetés eredete)


FARKAS ÁDÁM:
Adalékok a védelmi alkotmány és a védelmi alkotmányjog hazai értelmezéséhez
és történetiségéhez


KATONA ISTVÁN:
The Hungarian People’s Army’s Efforts into Reconnaissance Aircraft
Development during the Cold War Years


KRANZIERITZ VERONIKA:
Pszichológiai műveletek: propaganda vagy marketing? A kognitív dimenzió
többoldalú megközelítése


SZTANKAI KRISZTIÁN:
A társadalomtudományok katonai alkalmazásának tapasztalatai


VÖLGYI ZOLTÁN:
Psychological Aspects of Military Training 


 

ÁLTALÁNOS

BALOGH REGINA:
Az új Közigazgatási Kódex 


GÖNCZI GERGELY:
Technologies and Methods for Mitigating the Ecological Footprint of theForces


KUN SZABÓ ISTVÁN:
A honvédelmi nevelés színterei napjainkban


LÁSZLÓ VIKTÓRIA:
Az Alaptörvény hatályba lépését követő és közvetlenül azt megelőző időszaki
különleges jogrend hazai szabályozásának összehasonlító elemzése


NYERGES TÍMEA:
New Potential Resources of Economically Estabilished Defence between 2021-2027 


RITTER KRISZTIÁN:
A vidékgazdaság foglalkoztatási szerkezete Magyarországon


SZELEI ILDIKÓ:
Gondolatok a katonai kiscsoportok szerepéről 

TAKSÁS BALÁZS:
Business doesn’t Run without Peace and Peace doesn’t Come without
Business (Economic Background of Peacebuilding Failures)

 

FÓRUM

BRONISLAVA MARCINOVÁ:
Design of New Parameters 9mm Luger Cartidge for Using in Combination
with the Short Gun Suppressor


DOMINIK GARAI:
The Influence of Variance of Bullet Weight to Muzzle Velocity of Bullett


GULYÁS-ENDRÉNYI ÉVA:
Gondolatok a határvédelmi építményekről a migráció tükrében


HAJNAL PIROSKA:
Izrael és Júda története a megsemmisülésig


HÉREGI ERIKA:
A hadköteles nyilvántartásban kezelhető adatok és a pontok adatok
rendelkezésre állásának fontossága


MICHAELA ZÁTURCZKÁ:
Global Terrorism as a Part of Military Science


PETRA HRICOVÁ:
Emotional Intelligence as a Key Feature of a Commander


FARKAS ANDREA:
Security Risks in the United Nations’ Sustainable Development Goals (2016-2030)

Hadtudományi Szemle 11. évf. 4. szám
PDF letöltése