Aktuális szám

XI. évfolyam, 3. szám, 2018

 

HADMŰVÉSZET

CSENGERI JÁNOS:
A légi bázisok harci kiszolgáló támogatásának aspektusai 


FEKETE CSANÁD:
Az információs hadviselés orosz koncepciójának fejlődése a hidegháború
végét követően


FORGÁCS BALÁZS:
A második világháború partizánharcai és ellenállási mozgalmai Európában


HOLECZ JÓZSEF:
A Krím-félsziget 2014. évi elfoglalásának kronológiája


KOCSI JÁNOS GYULA:
A hibrid hadviselés elemeinek megjelenése Kína és Tajvan konfliktusában

KOMJÁTHY LAJOS JÓZSEF:
The Establishment of the Stability of Democratic States during Peace Operation.
Potential duties of Forces Participating at the Establishment of Stability.
Experience gained during Stabilitzation Tasks in Afghanistan


KOVÁCS PETRA:
Az angliai csata és szembenálló felei


MOLNÁR GÁBOR:
Britain’s defence strategy and her Home Defence Forces between the 17th
and 19th Century


NÉGYESI IMRE:
A csapatvezetési rendszerek automatizálásának első eredményei az USA
fegyveres erőinél III.


PARÁDA ISTVÁN:
Cyberstrategy of United States – Chronology Process in the Light of the Goals


TURCSÁNYI KÁROLY – HEGEDŰS ERNŐ – BÁN ATTILA:
A nagyhatalmak tengeri hadviselése az elöltöltő fegyverek korában V.

 

BIZTONSÁGPOLITIKA

KIRÁLY ISTVÁN MIHÁLY:
A Neturei Karta és a Sikrikim közösség hatása Izrael Állam biztonságára


KOZMA KLEMENTINA:
Románia geostratégiai szerepe a NATO keleti határán


MAROSI ZSUZSANNA:
The National Security Structure in Spain


PÉNZVÁLTÓ NIKOLETT:
Kritikus információs infrastruktúrák kibertámadások elleni védelme Törökországban:
kiberbiztonság versus internetszabadság?


TÁRSADALOMTUDOMÁNY

FORGÁCS JUDIT:
A fogvatartottak kártalanítása az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata tükrében


HAJNAL PIROSKA:
Remembering Joshua in the Book of Ben Sira: Man of Valour or Prophet?


KUN SZABÓ ISTVÁN:
Honvédelmi nevelés történeti távlatokban


 

ÁLTALÁNOS

FARKAS ANDREA:

Fenntarthatósági jellemzők változása Magyarországon 1990 és 2017 között


FARKAS TIBOR:
Studying the Possibilities of Postgraduate Specilisation Prgramme Collecting
Governmental Aimed Info-Communication Systems and Services: Presentation
of Research Program


GEREVICH ZOLTÁN – NÉGYESI IMRE:
A Military Scrum követelményelemző módszerének alkalmazása létfontosságú
rendszerek fejlesztése során


KATONA ISTVÁN:
A 101. felderítőrepülő-század beosztott állománya hazai átképzésének, a
repüléstechnikai jártassága helyreállításának körülményei


NÉMETH ZITA – VÖLGYI ZOLTÁN:
A kritikus információs infrastruktúra védelem pszichológiai szempontú megközelítése
(Humán biztonsági kockázat elemzés)

 

FÓRUM

BARTÓK ANDRÁS:

„Korlátok nélküli hadviselés” – Egy kínai nézőpont a 21. század hatalmi versengéséről


TÓTH BÁLINT:
Légvédelmi rakéták működése

 

Hadtudományi Szemle 11. évf. 3. szám
PDF letöltése