Aktuális szám

XI. évfolyam, 2. szám, 2018

 

HADMŰVÉSZET

FORRAY LÁSZLÓ:

Túlélés alapjai mérsékelt égövi viszonyok között VII.

HARKA ÖDÖN:

A gépesített hadviselés elvének gyakorlati megvalósulása a magyar haderő harci alkalmazása során az 1940-1944-es években

KLOSKA TAMÁS

Gentlemen acélszörnyeteggel – a brit válasz az állásháborúra

SZABÓ CSABA

Vezetett elektromos fegyverek alkalmazhatóságának vizsgálata a fegyver-rendészet vonatkozásában

SZILÁGYI GÁBOR:

Az EU harccsoportok a válságmenedzsment és a gyorsreagálású képességek elméleti rendszerében

 

BIZTONSÁGPOLITIKA

BIHARI RITA:

Bosznia-Hercegovina: belső kihívások és EU csatlakozás

HETTYEY ANDRÁS:

Új perspektívák a külpolitika elemzésében: a szerepelmélet és gyakorlati alkalmazása Németország példáján

KASZNÁR ATTILA:

New Tendencies in the Terrorist Attacks Against Europe

KISS PETRA:

Dejavu – Enemy Images in NATO-Russian Relations

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

HAJNAL PIROSKA:

Információ, tudás és megtévesztés az ószövetségi gondolkodásban és a bibliai hadviselésben

ÍRÓ SÁNDOR:

A rendőrség és a Katolikus Egyház szervezeti struktúrájának összehasonlítása

a hatékony együttműködés kialakítása érdekében

MARKOVICS MILÁN:

Egyházi személyek meghatározó és kiaknázatlan jelenléte a hadseregekben, különös tekintettel az iszlám hitű tábori imámokraa

SÁRI SZABOLCS:

Válságreagáló műveletek, társadalomtudomány, vezetői kompetenciák

UJHÁZI LÓRÁND:

The Hungarian Catholic Church in the Current Migration Crisis

 

ÁLTALÁNOS

CSUKAI MAGDOLNA:

Élet a rácsok mögött, rácsok nélkül – Halden Börtön

GÖNCZI GERGELY:

Some Environmental Aspects and Considerations of Military Activities

KIROVNÉ RÁCZ RÉKA:

Magyarország hidrológiai eredetű katasztrófa veszélyeztetettsége 2017. szeptembertől 2018. januárig az extrém mennyiségű és intenzitású csapadék- hullás tükrében

KUI LÁSZLÓ:

A határellenőrzés elveinek és követelményeinek érvényesülési lehetőségei Magyarországon

MÉSZÁROS GÁBOR:

A sebességellenőrzés szerepe a baleset-megelőzésben

VÁRI VINCE:

Rendőrségi szervezeti modellek: előnyök és hátrányok

 

FÓRUM

BÁBOSIK MÁRIA:

A multilateriális fejlesztési bankok szerepe az új közszolgálati menedzsment elterjesztésében

FORGÁCS BALÁZS:

Handbook for understanding irregular warfare

OLÁH NÓRA:

Jégbe zárt „halál”. A globális éghajlatváltozás és a jégtakarók olvadásának biztonsági aspektusai

TÁBI LEVENTE:

Távoktatás a C-IED területén

TÓTH KLAUDIA:

A Nagy Zöld Fal – megoldási kísérlet az elsivatagosodás megállítására

 

Hadtudományi Szemle 11. évf. 1. szám.pdf
PDF letöltése