Szerkesztőbizottság

BOLYAI SZEMLE. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYÁGI FOLYÓIRATA

Elnök:                            Prof. Dr. KOVÁCS László ezredes, PhD

Elnök-helyettes:            Prof. Dr. HAIG Zsolt ezredes, PhD

Főszerkesztő:                 Dr. FEKETE Károly alezredes, PhD

 

Rovatvezetők

Prof. Dr. BEREK Lajos ezredes, CSc (hadművészet, hadművészet-történet)

Dr. BEREK Tamás alezredes, PhD (ABV védelem)

Dr. GYARMATI József alezredes, PhD (katonai gépészet és robotika)

Prof. Dr. HORVÁTH István, CSc (természettudomány)

Dr. KISS Sándor ny. ezredes, PhD (biztonságtechnika)

Dr. KOVÁCS Zoltán alezredes, PhD (katonai műszaki)

Prof. Dr. MUNK Sándor ny. ezredes, DSc (védelmi elektronika, informatika és kommunikáció)

Dr. KAVAS László alezredes, PhD (repülő műszaki)

Dr. habil. HORVÁTH Attila alezredes, CSc (katonai logisztika)

Dr. JÁSZAY Béla ny. ezredes, PhD (védelemgazdaságtan)

Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD (katasztrófavédelem)

Dr. HORVÁTH Csaba alezredes PhD (haditechnika történet)

 

Szerkesztőség

Dr. FEKETE Károly alezredes

Prof. Dr. BEREK Lajos ny. ezredes

NÉMETH Aranka közalkalmazott