Közlési feltételek

BOLYAI SZEMLE. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYÁGI FOLYÓIRATA

A Bolyai Szemle a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar évente minimum négy alkalommal megjelenő, tudományos közleményeket tartalmazó többszerzős periodikuma, mely a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar képzési-kutatási profiljához kapcsolódik. A lapban csak máshol eddig meg nem jelentetett magyar és idegen nyelvű tudományos írásokat közlünk. A megjelenő írásokat lektoráltatjuk. Idegen nyelvű közlemények előzetes nyelvi lektorálásáért a szerzőt terheli a felelősség. Kapcsolattartásra és közlésre a tanulmányokat a bolyaiszemle@uni-nke.hu címre kérjük megküldeni magyar és angol címmel, valamint magyar és angol összefoglalóval (abstract), kulcsszavakkal ellátva. A kéziratok tartalmazzák a tudományos közlés feltételeinek megfelelő formai elemeket, tagolásokat, hivatkozásokat, lábjegyzeteket, ábra jelöléseket. A szerzők külön mellékletekben csatolják aláírva a „Kézirat publikációs céllal történő benyújtására vonatkozó nyilatkozatot” és a „Copyright átruházási nyilatkozat”-ot. A közlemények javasolt terjedelme 5-15 oldal. A Szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem ad vissza, továbbá fenntartja magának a jogot a lapzártának vagy a közlemény tartalmának figyelembe vételével, későbbi – tematikus – számokban történő megjelentetésre, illetve indoklás nélkül a közléstől való eltekintésre.

Bolyai Szemle cikk minta
Word letöltése
Kézirat publikációs céllal történő benyújtása
Word letöltése
Copyright átruházási nyilatkozat
Word letöltése