Kapcsolat a szerkesztőséggel

BOLYAI SZEMLE. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYÁGI FOLYÓIRATA 

Főszerkesztő:                                       Dr. Fekete Károly mérnök alezredes

A szerkesztőbizottság elnöke:             Prof. Dr. Kovács László ezredes

Szerkesztőségi titkár:                          Németh Aranka

 

Elérhetőség:                                         Bolyai Szemle folyóirat szerkesztősége

Intézmény:                                           NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Cím:                                                     1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

Postafiók:                                             1581 Budapest, Pf. 15

Telefonszám:                                        +36 1 432 9000 / 29275

E-mail:                                                  bolyaiszemle@uni-nke.hu

Weboldal:                                              www.bolyaiszemle.uni-nke.hu