Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt évek fejleményei, a pénzügyi és gazdasági válság, a klímaváltozás hatásai, a terrorizmus és az illegális bevándorlás elleni fellépés megerősítette azt a paradigmát, hogy a közjó absztrakt normarendszerének érvényesítése érdekében az államnak kell értékteremtő és értékvédő szerepet vállalnia a politikai, gazdasági és társadalmi szférákban. Bebizonyosodott, hogy az állam egyedi pozícióban van ahhoz, hogy saját területén a különféle szabályok és normák intézményesítése, valamint központilag irányított szervei révén biztosítsa a társadalom teljes körű koordinációját, a közjavak és közszolgáltatások ellátását, a felelősség és elszámoltatás érvényesülését.

A nemzetközi rendszerbe történő beágyazottságra figyelemmel a kormányzás elsődlegesen nemzeti szinten zajlik, alkotmányos-történeti, intézményi-jogi kerete az állam, ami egy adott népesség részére az országhatáron belül, önálló döntések alapján megteremti a biztonság, a stabilitás és a fejlődés kereteit. E három ismérv határozza meg az állam „unikális” létét, egyediségét, autonóm mivoltát, ami indokolttá teszi az önálló tudományterületi karakterrel, tárgyakkal és módszertannal rendelkező államtudomány kereteinek kialakítását, a modern állam működésének szükségleteire reagáló, speciális tudástartalom létrehozását, valamint a szükséges, széleskörű intézményi és tudományos háttér kiépítését. Ennek érdekében a létező diszciplináris struktúrákon túlmutató, újszerű tudományos és kutatási paradigmára és konfigurációra van szükség.

A most induló, online folyóirat az államtudományok elméleti-módszertani megalapozását, alkalmazási lehetőségeit, hazai és nemzetközi beágyazódását vizsgáló írásoknak nyújt helyet. A lap küldetése az államtudománnyal kapcsolatos kutatások közlése és vitára bocsátása, valamint tudományos műhelybeszélgetések kezdeményezése a tudományterület legszélesebb szakmai közösségének bevonásával. Amennyiben ehhez a vitához hozzá kíván járulni, kérjük írását küldje az akfi@uni-nke.hu e-mail címre.

Budapest, 2016. március 9.

 

Államkutatási- és Fejlesztési Intézet