Szerkesztőség és a szerkesztőbizottság tagjai

Szerkesztőség

 

Felelős kiadó:

Dialóg Campus Kiadó – Nordex Nonprofit Kft.

 

A szerkesztőbizottság elnöke:

Prof. Dr. Kiss György, egyetemi tanár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

 

Főszerkesztő:

Dr. habil. Boros Anita, egyetemi docens
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék

 

A szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:

Prof. Dr. Tamás András, professor emeritus
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

 

Szerkesztőbizottsági tagok:

Prof. Dr.

Balázs István

tanszékvezető, egyetemi tanár

Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

Dr.

Biró Marcell

közigazgatási államtitkár

Miniszterelnöki Kormányiroda

Dr.

Bitskey Botond

   főtitkár

Alkotmánybíróság

Dr.

Cservák Csaba

tanszékvezető, egyetemi docens

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék

Dr.

Hazafi Zoltán

tanszékvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Emberi Erőforrás Tanszék

Prof. Dr.

Horváth Attila

tanszékvezető, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Állam- és Jogtörténeti Tanszék

Dr.

Imre Miklós

egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék

Dr.

Janza Frigyes

ny. r. vezérőrnagy, főtitkár

Magyar Rendészettudományi Társaság

Prof. Dr.

Kis Norbert

fejlesztési rektorhelyettes, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. Dr.

Koltay András

rektor, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr.

Lapsánszky András

tanszékvezető, egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

Prof. Dr.

Máthé Gábor

prof. emeritus

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Állam- és Jogtörténeti Tanszék

Dr.

Orbán Balázs

miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár

Miniszterelnökség

Prof. Dr.

Papp Tekla

tanszékvezető, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Civilisztikai Tanszék

Prof. Dr.

Patyi András

prorektor, intézetvezető, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Közjogi és Rendészettani Intézet

Prof. Dr.

Rixer Ádám

tanszékvezető, egyetemi tanár

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

Dr.

Salgó László Péter

helyettes államtitkár

Igazságügyi Minisztérium

Prof. Dr.

Smuk Péter

dékán, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Prof. Dr.

Torma András

rektor, egyetemi tanár

Miskolci Egyetem

Dr.

Tuzson Bence

államtitkár

Miniszterelnökség

Prof. Dr.

Varga Zs. András

egyetemi tanár, alkotmánybíró

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

Külföldi, tiszteletbeli tagok:

Prof. Dr. Anabelén Casares Marcos

Universidad de León (León, Spanyolország)

Prof. Dr. Herbert Küpper

Institut für Ostrecht München e. V., Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg (Regensburg, Németország)

Prof. Dr. Alexander Livshin

M. V. Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem (Moszkva, Oroszország)

Prof. Dr. Ajmal Waheed

Quaid-i-Azam University (Islamabad, Pakisztán)

Prof. Dr. Jan Ziekow

Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Speyer, Németország)

 

Szerkesztőbizottsági titkár: Dr. Dúl János, tudományos segédmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Civilisztikai Tanszék

                                                Szólik Eszter

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar