Impresszum

Kiadó:

Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó

A kiadásért felel:

Petró Ildikó ügyvezető

Székhely:

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Kapcsolat:

kiado@uni-nke.hu, +36 30 426 6116

Web:

www.dialogcampus.huwww.uni-nke.hu

Nyomdai munkák:

Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó

 

Megjelenik évente négy alkalommal.

ISSN 2063-9058 (nyomtatott)

ISSN 2063-9066 (online)

 

Szerkesztőség

A szerkesztőbizottság elnöke:

Prof. Dr. Kiss György

Főszerkesztő:

Dr. habil. Boros Anita

A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:

Prof. Emer. Dr. Tamás András

Szerkesztőségi titkár:

Dr. Dúl János
Szólik Eszter

   

A szerkesztőség címe:

NKE ÁNTK, 1083 Budapest, Üllői út 82.

Levelezési cím:

1441 Budapest, Pf. 60.

E-mail:

ppb.mk.szerkesztoseg@uni-nke.hu

Web:

http://ppb.mk.uni-nke.hu