2017/2 Special Edition

Boros Anita: BEVEZETÉS

I. A közigazgatási eljárásjog uniós szinten

II. Az európai közigazgatási eljárásjog forrásai

III. Az Európai Parlament állásfoglalása

IV. Az európai közigazgatási eljárásjog a kutatók szemszögéből avagy a ReNEUAL javaslat

Balogh-Békesi Nóra – Balázs István – Boros Anita: I. Könyv - Általános rendelkezések

A)  Preambulum – Bevezetés a Modell Szabályokba, alapelvek a Modell Szabályokban

I.  Az alapelvek azt Állásfoglalás 3. ajánlásában

II. Alapelvek a Modell Szabályok I. Könyvének általános rendelkezéseiben

 1. Eljárási jogok és eljárásjogi alapelvek
 2. A közigazgatási eljárási alapelvek általános jellemzői
 3. A Charta szerinti eljárási jogok és az uniós közigazgatási eljárásjog alapelvei

III. Az alapelvek szerepe az uniós és tagállami közigazgatási eljárásjogok rendszerében – a Modell Szabályok értékelése és javaslatok megfogalmazása az uniós alapelvek eljárásjogi szabályozását illetően

 1. Az unió közigazgatási (eljárás)jogában megjelenő alapelvek áttekintő értékelése

IV. Javaslat az alapelvek kérdéskörének szabályozására az európai közigazgatási eljárásjogi kódexben

B)  Modell Szabályok az I. Könyvben

I. Az európai közigazgatási eljárási kódex hatályára vonatkozó javaslat az RN-tanulmányban

 1. Az uniós közigazgatási eljárás által szabályozandó eljárási cselekmények
 2. Az általános és a különös eljárási szabályok egymáshoz való viszonya
 3. Az uniós és a tagállami eljárásjogok egymáshoz való viszonya a Modell Szabályok olvasatában

II. Az európai közigazgatási eljárásjog hatálya – a Modell Szabályok értékelése és javaslatok megfogalmazása az uniós eljárásjogi kódex hatályra vonatkozó rendelkezéseit illetően

 1. Az uniós közigazgatás és eljárási jog értelmezési tartományairól

III. A Modell Szabályok értékelése.

Javaslatok az uniós közigazgatási eljárásjogi kódex hatályára vonatkozóan

Varga Zs. András – Pátkai Nándor – Boros Anita: II. Könyv - Közigazgatási jogalkotás

A)  Bevezetés

B)  Modell Szabályok a II. Könyvben

I.  A jogalkotói tevékenység és az uniós közigazgatási eljárásjog kapcsolata

 1. A jogalkotói tevékenység az RN-Javaslatban
 2. A hatály kérdése a közigazgatási jogalkotás tekintetében
 3. A szabályozás folyamata

II. A Modell Szabályok értékelése. Javaslatok az uniós jogalkotásra vonatkozóan

Vértesy László – Pollák Kitti – Boros Anita – Váczi Péter – Kocsis Diána – Linder Viktória: III. Könyv - Az egyedi ügyekben történő döntéshozatal

A) Bevezetés

B) Modell Szabályok a III. Könyvben

I. Általános rendelkezések

II. Az eljárás megindítása és irányítása

III. A tényállás tisztázását megalapozó információgyűjtés és a vizsgálat

 1. Általános szabályok az RN-Javaslatban
 2. Az egyszerű információszolgáltatási felhívástól a nyilatkozattételre kötelezésig
 3. A felek együttműködési kötelezettsége
 4. A helyszíni vizsgálatok

IV. Hozzáférés az adatokhoz

 1. Az átláthatóság követelménye
 2. Az információhoz való hozzáférés joga
 3. A hivatalos iratokhoz való hozzáférés joga
 4. Az információhoz és hivatalos iratokhoz való hozzáférés korlátai
 5. Az elvek érvényesülése Magyarországon

V. Az eljárás lezárása: döntés az uniós közigazgatási eljárásjogban

VI. A döntések módosítása és visszavonása

 1. A hátrányos döntések módosítása és visszavonása
 2. Az előnyös döntések módosítása és visszavonása
 3. Alapelvi vonatkozások

VII. A Modell Szabályok értékelése. Javaslatok az uniós döntéshozatalra vonatkozóan

 1. Az RN-Javaslat döntéshozatalra vonatkozó könyvének általános értékelése
 2. Az RN-Javaslat III. Könyve egyes rendelkezéseinek értékelése

Kovács László – Várhomoki-Molnár Márta – Szilvásy György Péter – Koi Gyula – Iván Dániel: IV. Könyv - A közigazgatási szerződések

A) Bevezetés

B) Modell szabályok a IV. Könyvben

I. Általános rendelkezések

 1. Alkalmazási kör
 2. Fogalommeghatározások
 3. Az uniós szerződésre alkalmazandó jog meghatározása
 4. A kizárólag az uniós jog által szabályozott uniós szerződésekre alkalmazandó szabályok
 5. A tagállami jog által szabályozott uniós szerződésekre alkalmazandó szabályok

II. A szerződéskötésre vonatkozó eljárások

 1. Az általános szerződési feltételek kidolgozása

III. Általános eljárási szabályok

 1. A III. Könyv alkalmazhatósága
 2. A bírósági eljárásra gyakorolt hatás

IV. Versenytárgyalásos odaítélési eljárás

 1. A hatály
 2. Általános elvek
 3. Az előzetes közzététel
 4. Közzétételi dokumentum és a szerződéses dokumentáció tartalma
 5. Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását indokoló esetek
 6. A gazdasági szereplők egyenlő hozzáférése bármely tagállamból
 7. A meghívott részt vevők számának korlátozása a pályázat benyújtásában
 8. Egyenlő bánásmód
 9. Kis értékű szerződések
 10. A szerződés odaítélése
 11. A szerződés aláírása előtti várakozási idő

V. Az uniós szerződések teljesítése és érvényessége

 1. Általános rendelkezések
 2. Az uniós hatóság szerződésekkel kapcsolatos igényei
 3. Az uniós hatóság szerződésen kívüli döntései
 4. Az európai ombudsman felülvizsgálata
 5. Választottbírósági kikötések
 6. A kompenzáció kizárása

VI. Az uniós jog által szabályozott uniós szerződések

 1. A szerződés teljesítése és az ahhoz kapcsolódó alapelvek
 2. A körülmények megváltozása és az ehhez kapcsolódó kikötések
 3. A jogellenesség és a tisztességtelen feltételek következményei
 4. Tagállami jog által szabályozott uniós szerződések

VII. Alvállalkozási szerződések

 1. Az alvállalkozási szerződések megengedhetősége és hatálya
 2. Az alvállalkozási szerződésekre alkalmazandó jog megválasztása
 3. Az uniós hatóságok alvállalkozók felé fennálló kötelezettségei

VIII. A közigazgatási szerződések szerepe az uniós és tagállami közigazgatási eljárásjogok rendszerében – a Modell Szabályok értékelése és javaslatok megfogalmazása a közigazgatási szerződések szabályozását illetően

Fábián Adrián – Fazekasné Pál Emese – Józsa Zoltán: V. Könyv - A kölcsönös segítségnyújtás

A)  Bevezetés

B)  Modell Szabályok az V. Könyvben

I. A kölcsönös segítségnyújtás kérdésköre az uniós közigazgatási eljárásjogban

 1. Az V. Könyv hatálya
 2. Kölcsönös jogsegély a ReNEUAL Modell Szabályokban
 3. A kölcsönös segítségnyújtás a közigazgatási eljárási szabályok rendszerében
 4. A kooperáció alapformája
 5. A könyv alkalmazása
 6. A kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó általános előírások
 7. A megkereső hatóság kötelezettségei
 8. A megkeresett hatóság kötelezettségei
 9. Az érintett tájékoztatáshoz való joga
 10. A költségviselés szabályai
 11. A kölcsönös segítségnyújtás szerepe az uniós és tagállami közigazgatási eljárásjogok rendszerében – a Modell Szabályok értékelése és javaslatok megfogalmazása a kölcsönös segítségnyújtás szabályozását illetően

Hajas Barnabás – Koi Gyula – Gerencsér Balázs Szabolcs – Berkes Lilla –

Bencsik András – Hulkó Gábor – Fehér Júlia – Lapsánszky András – Polgár Miklós: VI. Könyv - Információáramlás

A)  Bevezetés

B)  Modell Szabályok a VI. Könyvben

I.  A VI. Könyv hatálya és alkalmazhatósága, valamint kapcsolata a II–V. Könyvekkel

II.  Kapcsolat az információs önrendelkezési joggal (adatvédelem) és az információszabadsággal

III. Az összetett információkezelési tevékenységekhez tartozó keretszabályok indokai

IV. Az információkezelési tevékenységek típusai és a megfelelő szabályozási normák

V. Az adatkezelés szabályozásának kérdése és kérdésessége

 1. A tervezet belső kontextusa
 2. A tervezet külső kontextusa

VI. Jogok, kötelezettségek, és szervezeti struktúrák

VII. Az információkezelésre vonatkozó rendelkezésekről

 1. Az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
 2. Adatok és információk módosítása és törlése
 3. Az adatok és információk felhasználása
 4. Adatvédelem és információbiztonság

VIII. Közigazgatási adatkezelés –

Administrative Information Management / Felügyelet és vitarendezés

 1. Az információkezelési tevékenységek egyes kategóriái
 2. Általános felügyelet és vitarendezés

IX. Jogorvoslatok és felelősség

 1. A ReNEUAL kompenzációs jogra vonatkozó szabályai
 2. A ReNEUAL jogosulatlan adatkezelésekre vonatkozó szankciórendszere

X. Az információáramlás szerepe az uniós és tagállami közigazgatási eljárásjogok rendszerében – a Modell Szabályok értékelése és javaslatok megfogalmazása az információ áramlás szabályozását illetően

Boros Anita: ZÁRSZÓ

Rövidítések jegyzéke

Szerzői önéletrajzok

Pro Publico Bono 2017/2 Borító
PDF letöltése
Pro Publico Bono 2017/2 Tartalom
PDF letöltése
Pro Publico Bono 2017/2 Köszöntő
PDF letöltése
Boros Anita: Bevezetés
PDF letöltése
Balogh-Békesi Nóra – Balázs István – Boros Anita: I. könyv - Általános rendelkezések
PDF letöltése
Varga Zs. András – Pátkai Nándor – Boros Anita: II. könyv - Közigazgatási jogalkotás
PDF letöltése
Vértesy László – Pollák Kitti – Boros Anita – Váczi Péter – Kocsis Diána – Linder Viktória: III. könyv - Az egyedi ügyekben történő döntéshozatal
PDF letöltése
Kovács László – Várhomoki-Molnár Márta – Szilvásy György Péter – Koi Gyula – Iván Dániel: IV. könyv - A közigazgatási szerződések
PDF letöltése
Fábián Adrián – Fazekasné Pál Emese – Józsa Zoltán: V. könyv - A kölcsönös segítségnyújtás
PDF letöltése
Hajas Barnabás – Koi Gyula – Gerencsér Balázs Szabolcs – Berkes Lilla – Bencsik András – Hulkó Gábor – Fehér Júlia – Lapsánszky András – Polgár Miklós: VI. könyv - Információáramlás
PDF letöltése
Boros Anita: Zárszó
PDF letöltése
Rövidítések jegyzéke
PDF letöltése
Pro Publico Bono 2017/2 Szerzői önéletrajzok
PDF letöltése
Publikációs felhívás
PDF letöltése
Szerkesztőbizottság
PDF letöltése
Editorial Committee
PDF letöltése
Impresszum
PDF letöltése