Szerkesztőség és a szerkesztőbizottság tagjai

NEMZET ÉS BIZTONSÁG – BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LEKTORÁLT BIZTONSÁGPOLITIKAI FOLYÓIRATA

Főszerkesztő:                      TÁLAS Péter

Olvasószerkesztő:               BAZSÓ Márton

Szerkesztőségi titkár:         CSIKI Tamás

Műszaki szerkesztő:           BALOGH Katalin

Korrektor:                           JORDÁN Gergely

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

SIKLÓSI Péter (elnök)

Prof. Dr. GAZDAG Ferenc

Dr. KIS Norbert

Prof. Dr. KOVÁCS László

Dr. N. RÓZSA Erzsébet, PhD

Dr. habil. SALLAI János, PhD

Dr. SZENES Zoltán, DSc