Impresszum

MAGYAR RENDÉSZET

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA

 

A szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, dékán

A szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke: Prof. Dr. Katona Géza ny. r. dandártábornok, c. egyetemi tanár, az MTA doktora

Alapító szerkesztőbizottsági elnök: Prof. dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, PhD/CSc, egyetemi tanár

 

Szerkesztőbizottsági tagok:

Dr. Andrej Sotlar PhD, egyetemi docens, dékán, Maribori Egyetem Büntető Igazságszolgáltatási és Biztonságtudományi Kar (Szlovénia)

Prof. Dr. Barabás A. Tünde, osztályvezető, Országos Kriminológiai Intézet, tanszék- és intézetvezető egyetemi tanár, NKE RTK

Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy

Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, CSc,

Prof. Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár, NKE RTK

Prof. Dr. Farkas Ákos CSc, egyetemi tanár, ME ÁJK

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, BM

Dr. habil. Fenyvesi Csaba egyetemi docens, PTE ÁJK

Prof. Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, az MTA doktora, NKE RTK

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az MRTT főtitkára

Prof. Dr. Karsai Krisztina intézetvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Dr. Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens, DE ÁJK

Dr. Marek Fałdowski PhD, rendőr ezredes, parancsnok-rektor, Szczytnói Rendőr Akadémia (Lengyelország)

Prof. Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az MTA doktora, ELTE

Dr. Fialka György PhD elnök, SzVMSzK

Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár, NKE RTK

 

Főszerkesztő: Dr. habil. Christián László PhD, r. ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens

Alapító felelős szerkesztő: Dr. Szakács Gábor

Folyóirat menedzser: Dr. Szabó Csaba PhD, r. őrnagy, tanársegéd

Olvasószerkesztő: Balla Nóra, Gergely Zsuzsanna

Szerkesztőség: 1083 Budapest, Üllői út 82.

magyarrendeszet@uni-nke.hu, +36 1 392 3506

 

XVIII. évfolyam,

 

Kiadó:

Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó

www.dialogcampus.hu • www.uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

kiado@uni-nke.hu • +36 1 432 9000

A kiadásért felel: Petró Ildikó ügyvezető

Nyomdai kivitelezés: Nordex Nonprofit Kft.

 

ISSN 1586-2895 (nyomtatott)

ISSN 1787-050X (online)

 

Megjelenik évente 4 alkalommal.

 

Magyar Rendészet

PROFESSIONAL JOURNAL OF LAW ENFORCEMENT

OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE

 

Chairman of the editorial board: Prof. Dr. Péter Ruzsonyi corr. brigadier general,

Honorary chairman of the editorial board: Prof. Dr. Géza Katona ret. pol. brigadier general, hon. university professor, doctor of the Hungarian Academy of Sciences

Founding chairman of the editorial board: Prof. dr. Béla Blaskó pol. major general, PhD/CSc, university professor

 

Editorial board:

Dr. Andrej Sotlar PhD, associate professor, dean, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security (Slovenia)

Prof. Dr. Andrea Tünde Barabás, head of department, National Institute of Criminology, university professor and head of Institute of Criminal Sciences, NUPS, Faculty of Law Enforcement

Dr. habil. József Boda, associate professor, ret. major general

Dr. Valér Dános ret. pol. major general, CSc, general director, General, Directorate of Public Service Staff Development, Ministry of Interior

Prof. Dr. Zsanett Fantoly head of department, university professor, Faculty of Law Enforcement, National University of Public Service

Prof. Dr. Ákos Farkas CSc, university professor, dean, Faculty of Law, University of Miskolc

Dr. László Felkai under-secretary for public administration, Ministry of Interior

Dr. habil. Csaba Fenyvesi associate professor, Faculty of Law, University of Pécs

Prof. Dr. Géza Finszter university professor, doctor of the Hungarian, Academy of Sciences, Faculty of Law, National University of Public Service

Dr. Frigyes Janza ret. pol. major general, general secretary of the Hungarian, Association of Police Science

Prof. Dr. Krisztina Karsai head of department, university professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Szeged

Dr. Sándor Madai associate professor, head of department, , Faculty of Law, University of Debrecen

Dr. Marek Fałdowski PhD, police colonel, Commandant-Rector of the Police Academy in Szczytno (Poland)

Prof. Dr. Barna Mezey university professor, doctor of the Hungarian, Academy of Sciences, Eötvös Loránd University

Dr. György Fialka PhD, chairman, Chamber of Bodyguards, Property Protection and Private Detectives

Prof. Dr. János Sallai pol. colonel, university professor, head of department, Faculty of Law Enforcement, National University of Public Service

 

Managing editor: Dr. habil. Laszló Christián PhD, pol. colonel, associate professor, head of department

Founding managing editor: Dr. Gábor Szakács

Editorial manager: Dr. Csaba Szabó PhD, pol. major, assistant lecturer

Proofreader: Nóra Balla, Zsuzsanna Gergely

 

Editorial office: H-1083 Budapest, Üllői út 82.

magyarrendeszet@uni-nke.hu, +36 1 392 3506

Subscriptions are available at the editorial office, at the above address.

 

Vol. XVIII. 2018/4.

 

Publisher:

Nordex Non-profit Ltd. – Dialóg Campus Kiadó

www.dialogcampus.hu • www.uni-nke.hu

H-1083 Budapest, Ludovika tér 2.

kiado@uni-nke.hu • +36 1 432 9000

Responsible for publishing: Ildikó Petró, Managing Director

Print and bind: Nordex Non-Profit Ltd.

 

ISSN 1586-2895 (printed)

ISSN 1787-050X (online)

 

Published four times a year.