Magyar Rendészet: Template

Szerzői Útmutató:

 

A közlemény kötelező elemei:

 • közlemény címe (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • szerző(k) pontos neve (angol és magyar nyelven minden esetben);;
 • szerző(k) tudományos fokozata, munkahelye, munkaköre (beosztása), e-mail címe, ORCID-azonosítója (ORCID információ és regisztráció: https://orcid.org/), lábjegyzetben és a cikk végén a kért táblázatos formátumban angol és magyar nyelven egyaránt,
 • rövid összefoglaló (Abstract) (800 karakter, mely kb. 8–10 sor, és röviden ismerteti a cikk főbb eredményeit és következtetéseit (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • kulcsszavak (Keywords) (4–5 db) (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • illusztrációk és táblázatok pontos (!) forrása;
 • a közlemény végén a következtetések önálló fejezetben;
 • felhasznált (csak a hivatkozott) irodalom, az elvárt APA hivatkozási rendszerben.

 

Általános tudnivalók

A folyóirat kizárólag máshol még meg nem jelent, első közlésű cikkeket, tanulmányokat jelentet meg. (Abban az esetben sem fogadja a szerkesztőség a kéziratot, ha az már más nyelven megjelent egyéb periodikában. A közlemény terjedelme legfeljebb kb. 40 000 karakter, azaz 1 szerzői ív lehet. A kézirat beküldése a szerkesztőségnek, azaz a feltöltése az Open Journal System (OJS) rendszerbe kiválasztva a megfelelő folyóiratot.

 

Címrendszer

A közlemény a fő- és alcímen kívül legfeljebb három címfokozatot tartalmazzon. Kérjük a szerzőket, hogy minden fejezetnek a tartalmára jellemző címet adjanak.

 

Ábrák, táblázatok, illusztrációk

 • az ábrák és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthetők;
 • a szerkesztőség csak cikk nyelvével azonos nyelvű illusztrációt fogad el;
 • az illusztrációkat a szövegben helyezzék el a megfelelő helyen;
 • az ábrákat magas felbontású (min. 300 dpi vagy nagyobb) kivitelben, JPGPNG vagy BMP formátumban külön fájlokban is kérjük csatolni;
 • amennyiben a szerző nem saját illusztrációit (kép, ábra, térkép, táblázat stb.) használ, akkor fel kell tüntetni azok pontos forrását (szó szerinti idézésként!). A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez.
 • matematikai képlet szerepeltetése esetén kérjük a MathType használatát.

 

Hivatkozások ‒ felhasznált irodalom (APA hivatkozási rendszer használata)

 

Az APA betűszó, az American Psychological Associaton (Amerikai Pszichológiai Társaság) jelölése. Az APA egy hivatkozási forma, melyet tipikusan a társadalomtudományi területeken alkalmaznak. Ezek a területek az antropológia, a régészet, a kommunikáció és üzleti tanulmányok, oktatás, földrajz, történelem, politikai tanulmányok, pszichológia és szociológia.

Az APA stílus egy szöveges hivatkozási rendszer, mely azonnal biztosítja az olvasónak, hogy lássák az információk forrását, amikor épp az adott információ kerül szóba.

A szöveges hivatkozások tipikusan a szerző vezetéknevét, a kiadás dátumát, és az idézett szöveg oldalszámát tartalmazza.  Példa: (Molnár, 2000., 25. o.)

A hivatkozások listája az Irodalomjegyzék, a dolgozat végére kerül. Az összes forrás, amit felhasználunk a dolgozatban, meg kell, hogy jelenjen a hivatkozási listán, ugyanakkor fordítva is: mindegyik hivatkozásnak, amely megjelenik az Irodalomjegyzékben, szerepelnie kell a szövegben is.

A szerző nevét mindig a vezetéknévvel kezdjük akkor is, ha angol szerzőről van szó, ilyenkor vesszővel elválasztjuk. (pl. Smith, Victor). A hivatkozások listáján ábécé sorrendben kell, hogy szerepeljenek a források, a szerző vezetékneve alapján, sorszámozás nélkül.

 

A közlésre szánt publikációknál kérjük az alábbi teplate figyelembevételét:

 

A kéziratok maximális terjedelme 40 000 karakter lehet (beleértve a szóközöket, irodalomjegyzéket, lábjegyzeteket és a két db. absztraktot is!):

 • Word szövegszerkesztővel készítve (Word-dokumentum), Times New Roman, 12-es betűtípussal, szimpla sortávolsággal, sorkizárással, oldalszámozás nélkül!
 • Az alcímek számozás nélkül, félkövér kiemeléssel, balra helyezve álljanak!
 • A lábjegyzet a lap alján (Times New Roman, sorkizárt, 10 pt)
 • IRODALOMJEGYZÉK a közlemény végén (sorszámozás nélkül, enterrel elválasztva, Times New Roman, 12 pt) szerepeljen és a szerzők szerinti abc-sorrendben! Minden felhasznált, hivatkozott vagy idézett művet pontosan kérjük megjelölni. A szöveges hivatkozások tipikusan a szerző vezetéknevét, a kiadás dátumát, és az idézett szöveg oldalszámát tartalmazza.  Példa: (Molnár, 2000., 25. o.) A hivatkozások listája az Irodalomjegyzék, a dolgozat végére kerül. Az összes forrás, amit felhasználunk a dolgozatban, meg kell, hogy jelenjen a hivatkozási listán, ugyanakkor fordítva is: mindegyik hivatkozásnak, amely megjelenik az Irodalomjegyzékben, szerepelnie kell a szövegben is.
 • Kérjük kerülni a szükségtelen vagy rendhagyó formázásokat, illetve az „egyéni” beállításokat mind a főszöveg, mind a lábjegyzetek tekintetében! Ne használjanak tabulátort, semmilyen élőfejet vagy élőlábat, új bekezdés mindig enterrel kezdődjék!
 • kiemeléshez kérünk csak kurziválást használni; ne legyen aláhúzás, félkövér betűtípus, sem KISKAPITÁLIS!
 • A publikáció elején, a cím után szerepeltetni kell az absztraktot, majd a kulcsszavakat magyar és angol) nyelven (a címet is le kell fordítani!!!),
  • az ABSZTRAKTOK  - max. 800-800 karakter (8-10 sor)
  • valamint kulcsszavakat (Times New Roman, 12-es betűtípussal),
 • a szerző nevét, rendfokozatát, tudományos címeit (PhD hallgató is, a DI megjelölésével), oktatói fokozatát, beosztását, szolgálati vagy munkahelye részletes és pontos megnevezését, ORCID azonosítóját és e-mail címét a szerző(k)nél jelölt lábjegyzetben kérjük feltüntetni (magyar-és angol nyelven egyaránt!)
 • továbbá az adataikat a publikáció végén, kérjük az alábbiakban látható formában feltüntetni szíveskedjenek:

 

Christián László (PhD)

r. ezredes, tanszékvezető

egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Rendészettudományi Kar

Magánbiztonsági és Önkormányzati

Rendészeti Tanszék

christian.laszlo@uni-nke.hu

ORCID: orcid.org/0000-0001-9809-4890

László Christián (PhD)

colonel (police), head of department

associate professor

National University of Public Service

Faculty of Law Enforcement

Department of Private Security and

Local Governmental Law Enforcement

Christian.laszlo@uni-nke.hu

ORCID: orcid.org/0000-0001-9809-4890

 

A kiadvány fekete-fehér nyomdatechnikával készül, kérjük ezt figyelembe venni. Képet vagy más objektumot (diagramm, táblázat) külön fájlban is kérjük csatolni és a szövegben a helyét a fájlnévvel megjelölni.