Magyar Rendészet: Template

Szerző Neve

A cikk címe

 

Magyar nyelvű rezümé, minimum 6, maximum 10 sor. (10 pontos Times New Roman, dőlt, sorkizárt, elválasztás automatikus, térköz előtte 0, utána 12)

Kulcsszavak: sablon, formátum, karakter

A szövegtörzs Times New Roman 12 pontos betűből kell kialakítani 1,0 sorközzel.

Fejezetcím

Rendszerbiztonság alatt a biztonság optimális szintjét értik, a teljes repülőgépre, annak berendezéseire és rendszereire, beleértve a tevékenység hatékonysága kényszerét.

Alcím 1

Alcím 2

Alcím 3

 

A felsorolások módja:

-  a felsoroláson belüli felsorolás:

  • így kell ezt csinálni;
  • az egész cikkben.

A felsorolások módja: (lehet számozott is)

1. a felsoroláson belüli felsorolás:

1.1.1. így kell ezt csinálni;

1.2. az egész cikkben. (a betűképe megegyezik a szövegtörzsével)

 

Irodalomjegyzék

- Dupont, Benoit (2014): Private security regimes: Conceptualizing the forces that shape the private delivery of security. Theoretical Criminology, Vol 18, No 3. 263–281.

-  2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. Magyar Közlöny, 155. 8982–8998.

- Bacsárdi József – Christián László (2017): Katalán rendészeti igazgatás, a helyi rendészet Barcelonában. Belügyi Szemle, 65. évf. 10. sz. 26-41.

- Wenda, Gregor (2011): Partner der Bundespolizei. Forrás: www.bmi.gv.at/magazinfiles/2011/11_12/files/gemeindewachen.pdf (2018. 11. 01.)

___________________________________________________________________________________________________

ABSTRACT

A cikk címe angolul

SZERZŐ Neve

Angol nyelvű rezümé, minimum 6, maximum 10 sor. (10 pontos Times New Roman, dőlt, sorkizárt, elválasztás automatikus, térköz előtte 0, utána 12)

Keywords: template, format, character,

_____________________________________________________________________________________________________

Christián László (PhD)

r. ezredes, tanszékvezető

egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Rendészettudományi Kar

Magánbiztonsági és Önkormányzati

Rendészeti Tanszék

christian.laszlo@uni-nke.hu

orcid.org/0000-0001-9809-4890

László Christián (PhD)

police colonel, head of department

associate professor

National University of Public Service

Faculty of Law Enforcement

Department of Private Security and

Local Governmental Law Enforcement

Christian.laszlo@uni-nke.hu

orcid.org/0000-0001-9809-4890

Szabó Csaba (PhD)

r. őrnagy, tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Rendészettudományi Kar

Magánbiztonsági és Önkormányzati

Rendészeti Tanszék

szabo.csaba@uni-nke.hu

orcid.org/0000-0001-9573-2332

Csaba Szabó (PhD)

police major, assistant lecturer

National University of Public Service

Faculty of Law Enforcement

Department of Private Security and

Municipal Policing

szabo.csaba@uni-nke.hu

orcid.org/0000-0001-9573-2332

 

Lábléc: A szövegtörzsben felső indexszel jelölni, általában az oldal alján Times New Roman 10 pontos, sorkizárt, kisbetűvel. Sorköz: többszörös szimpla). Kérjük az idegen szavak rövidítéseinek magyarázatát itt megtenni. A HIVATKOZÁSOK MEGADÁSÁRA A LÁBLÉCBEN KERÜL SOR!