Magyar Rendészet: Megjelenési feltételek

Alapító okirat  |  Közlési feltételek

---

A Magyar Rendészet folyóiratba, a regisztrációt a Szerzőknek a Regisztrációs adatok menüben található adatok megküldése után a Szerkesztőség végzi. Publikációk beküldése az Egyetemi folyóiratkezelő Rendszerben történik, ahol a szerzők beküldhetik a publikációt és nyomon követhetik annak megjelenési folyamatát. A feltöltéshez szükség van az elkészített, formai követelmények szerint megszerkesztett, *.docx formátumú publikációra.

PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

A Magyar Rendészet folyóirat lehetőséget biztosít magyar és angol nyelven max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben, (ami a formai követelmények szerint 10 - 15 oldalnak felel meg) tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.

A cikkeknek tartalmaznia kell:

-          egy 6-10 soros -- 600-1000 karakteres -- rezümét (abstract) a cikk nyelvén, magyar és angol nyelven is;

-          a cím angol és magyar (idegen nyelvű cikk esetében) nyelvű fordítását.

Magyar vagy angol nyelvű publikációk esetében a cikk eléjén található a cikk nyelvének megfelelő rezümé, a végén pedig az angol vagy a magyar.

Amely cikk a fenti feltételeknek nem felel meg, nem kerül megjelentetésre!

A cikkek leadási határideje: folyamatos. Megjelenés: négyszer egy évben.

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltaknak. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül