Köszöntő

Szerkesztői köszöntő

 

1990-ben a legendás jogtudós, az iskolateremtő pedagógus, a Rendőrtiszti Főiskola rendszerváltás utáni első és hangsúlyozottan civil főigazgatója, Kratochwill Ferenc tanár úr bocsátotta útjára a Magyar Rendészet elődjének tekinthető Főiskolai Figyelőt. A kiadvány egyszerre igyekezett pótolni a BM Tudományszervezési Osztály kiadványát, a Belügyi Tudományos Közleményeket és önálló publikációs teret nyújtani a Rendőrtiszti Főiskola mind erőteljesebb tudományos életének is. Alapító felelős szerkesztője Szakács Gábor.

1996-tól a Társadalomtudományi Tanszék vezetője, Valcsicsák Imre irányítja a szerkesztőséget, elsősorban a képzés minőségi fejlesztését célozzák meg, ambicionálják, hogy a folyóirat tanulmányai tananyagként is alkalmazhatók legyenek. Megváltozik a folyóirat formája is: jól kezelhető, kisebb méretet ölt, a nyomdai előállítás színvonala is sokat javul.

Az ezredfordulóra már a mai formájában ismert Magyar Rendészetet veheti kézbe az olvasó, a szerkesztésért ismét Szakács Gábor vállalja a felelősséget. Ebben az időben már kialakult és stabil szerzői gárda van a lap körül, akik zálogát jelentik a szerkesztőség törekvéseinek, a szakmaiság, a rendészeti, illetve közszolgálati jelleg dominanciájának.

A negyedik „mutáció” 2003-ban indult útjára, ezúttal a Szerkesztőbizottság elnökének, Blaskó Bélának a bevezetőjével. A kiadás – objektív okokból – másfél évig szünetelt, a szerzők és az olvasótábor sürgetésére szánta el magát a főiskola vezetése, hogy a már akkor is növekvő nehézségek ellenére biztosítsa a megjelenés feltételeit. A cél most már – nem kis mértékben éppen a folyóirat eredményeire építve – a rendészettudomány önálló diszciplínakénti elfogadtatása a Magyar Tudományos Akadémia illetékes fórumain. Mindez természetesen az egyetemi szintű rendészeti képzés alapjainak a megteremtéséhez is munícióul szolgál.

2006-ban a Szakács Gábor nevével fémjelzett szerkesztőség munkáját a Rendőrtiszti Főiskola munkatársai vették át, de a nyomdai előkészítés és sokszorosítás, valamint a terjesztés is az RTF produktuma lett. A kétezres években majd másfél évtizeden keresztül mindvégig kiemelkedő szerepe volt a szerkesztői munkálatokban Németh Zsolt ezredesnek, az RTF korábbi főigazgató-helyettesének, aki küldetésének tekintette a lap működtetését, a legnehezebb pillanatokban pedig annak megmentését is. A deklarált szándék az volt, hogy a folyóirat profilját még határozottabban a rendészettudomány, valamint a rendészeti gyakorlat elemzése jellemezze, remélve, hogy ez jelentős hozzájárulás lesz a mindinkább konkretizálódó cél, a doktori képzés és az egyetemi kimenet megvalósításához. Tudományos rangot, széles körű kitekintést célzott meg a Szerkesztőség, amikor az egyetemek bűnügyi tudományos műhelyei és az Országos Kriminológiai Intézet jeles képviselőit, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság eminenseit is közreműködésre kérték fel.

2012. január óta a lap kiadója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az egyetem vezetése az eddigi irányvonalat elfogadva azt szorgalmazza, hogy a folyóirat a tudományos fokozatok megszerzéséhez szükséges publikációk számára kiemelten biztosítson teret. Ennek megfelelően a szakmai célkitűzés: a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. A tudományterületi fókusz: rendészettudomány, bűnügyi tudományok. A publikálási elvei: a tudományterületi fókuszba illeszkedő témák tudományos igényű feldolgozása oktatóink, hallgatóink és külső szakemberek tollából.

Köszönhetően az Egyetem, a Kar, a szerkesztőbizottság és különösen Németh Zsolt rendőr ezredes, felelős szerkesztő kitartó, szisztematikus, nagyszerű munkájának az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Bizottságainak folyóiratlistájában a Magyar Rendészet immár B kategóriás besorolást kapott. A megjelenésre kerülő tanulmányok színvonalának

biztosítása érdekében már évekkel ezelőtt bevezetésre került az ún. „vaklektorálás” (blindreview), azaz a szerző kilétének ismerete nélküli bírálat rendszere.

Németh Zsolttól 2018 szeptemberében Dr. Christián László (rendőr ezredes, tanszékvezető) vette át a szerkesztői stafétát, munkáját folyóirat titkárként (folyóiratmenedzser) Dr. Szabó Csaba (r. őrnagy, tanársegéd) segíti. A folyóirat kiadója a Dialóg Campus Kiadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvkiadója..

 

A lap előkészületeinek megújult folyamata

A Magyar Rendészet hasonlóan a többi egyetemi folyóirathoz 2019. évtől már évente négy lapszámmal jelenik meg.

Az NKE vezetésének egységesítési törekvései jegyében az folyóiratok megjelentetésének előkészületei, a szerkesztési folyamat egy központi egységes platformon keresztül történik. A Magyar Rendészet online felülete, ahol a regisztráció és a kéziratok beküldése megtörténhet: http://journals.uni-nke.hu/index.php/magyrend

A regisztrációt a folyóirat titkára végzi el. A regisztrációhoz szükséges adatokat (Teljes név, e-mail-cím, mobilszám, kutatási terület, teljes ORCID-azonosító, intézmény/munkahely megnevezése) az ismét működő magyarrendeszet@uni-nke.hu e-mail-címre kérjük megküldeni.

A szerző a regisztrációt követően a fent említett felületen keresztük tudja feltölteni, benyújtani elektronikus formában a kéziratot és a további kommunikáció a szerző és a szerkesztőség között is a rendszeren keresztül történik.

A lektori teendők ellátása szintén előzetes regisztrációhoz kötött, az a fent elmondottak szerint történik. Terveink között szerepel egy olyan lektori névjegyzék létesítése, amely magában foglalja a rendészettudomány és a bűnügyi tudományok legnevesebb művelőit, akik lektorként fontos garanciák a Magyar Rendészet színvonalának fenntartása és emelése tekintetében. A lektorok regisztrációját követően a felkérés már a folyóirat online rendszerében történik, ahol 5 nap áll a lektor rendelkezésére, hogy a lektori felkérést elfogadja vagy elutasítsa. A felkérés elfogadása után a szakmai lektornak 30 nap áll rendelkezésére, hogy az adott tanulmányt lektorálja az online rendszerben található webes felületen a lekori vélemény kitöltésével.

A folyóirat teljes tartalma hozzáférhető pdf-formátumban, a nyomtatott kiadással egyidőben az interneten is a Magyar Rendészet webes felületén.

Az említett átállási folyamat mellett számolni kell azzal is, hogy a KÖFOP-projekteknek is köszönhetően, nagyszámú lapszám, kiadvány vár megjelenésre, ezért kérjük a szerzők türelmét és megértését, a tanulmányok megjelenésének késedelmét illetően.

 

Örömmel fogadunk minden jobbító szándékú javaslatot és szeretettel várjuk akár szerzőként, akár olvasóként!

 

Budapest, 2019. január 10.

Dr. Christián László

főszerkesztő