Aktuális szám

MAGYAR RENDÉSZET – A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA

XIX. évfolyam 2019/2-3
BALLA József – SZATMÁRI Adrienn – KUI László Application of the Suitability Validation Results During Selection
BALLÁNÉ SZENTPÁLI Edit A bűnszervezetek és a költségvetési csalás kapcsolata Magyarországon
BUDAHÁZI Árpád Advantages and Disadvantages of Reconstruction
FÜLÖP Péter Brutális fizika másképp – Fizikusok az igazság nyomában
ÍRÓ Sándor: The Model and Structure of the Slovak Catholic Police Chaplaincy
KANYUK Petra Ágnes „A büntetőhatalomban rejlő lehető sé gek nem korlá tlanok…”
– gondolatok a családi kapcsolatok létesítésével való visszaélés tényállásáról
KOVÁCS Gábor – PESTI Tünde – TŐZSÉR Erzsébet A hallgatói magatartásformák megjelenése és változásának folyamata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
„Vírus 2019” Közös Közszolgálati Gyakorlatán
MAGASVÁRI Adrienn – SZABÓ Andrea Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkaerő-megtartó képességének vizsgálata egy speciális célcsoport körében
MOLNÁR Katalin A Police Café hatása a rendőrség és a közösségek kapcsolatára –
2. rész, interjúelemzés
SALLAI János Dr. Tóth József a rendészet- és a jogtudomány jeles művelőjének élete, munkássága
SZABÓ László András Magánbiztonsági tevékenység a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet szempontjából
TISZOLCZI Balázs Gergely Fizikai biztonsági kontrollok tervezésének
és alkalmazásának gyakorlata az ISO/IEC 27001 szabvány elvárásainak tükrében