Impresszum

Kiadó: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó
A kiadásért felel: Petró Ildikó ügyvezető
Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2..
Kapcsolat: kiado@uni-nke.hu, +36 30 426 6116
Web: www.dialogcampus.hu, www.uni-nke.hu
Nyomdai munkák: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó

 

Megjelenik évente négy alkalommal.
ISSN 0866-6628